Razvoj postupka promjene opskrbljivača plinom u Hrvatskoj

Jedno od osnovnih obilježja liberaliziranog tržišta plina su tržišni odnosi pri nabavi i prodaji plina na veleprodajnoj i maloprodajnoj razini, što u uvjetima učinkovitog tržišta dovodi do najniže cijene za krajnjeg kupca. Na maloprodajnoj razini, najvažniji instrument zaštite interesa krajnjeg kupca i postizanja najniže cijene je mogućnost promjene opskrbljivača plinom.
Otvaranje tržišta plina u Hrvatskoj obilježeno je postupnim stvaranje odgovarajućih zakonskih, tehničkih i komercijalnih preduvjeta. Status povlaštenoga kupca, odnosno kupca koji ima pravo promjene opskrbljivača plinom je za kupce koji ne pripadaju kategoriji kućanstva odgovarajuće propisan i na snazi od 1. kolovoza 2007, a od 1. kolovoza 2008. godine mogućnost promjene opskrbljivača zakonski su dobili svi kupci, uključujući kućanstva.
Nezadovoljavajuća razina konkurentnosti unutarnjeg tržišta plina Europske unije u međuvremenu je dovela do propisivanja strožih i konkretnijih obveza prema članicama EU-a donošenjem Trećeg paketa energetskih propisa EU-a, koji je stupio na snagu u ožujku 2013. godine. Između ostalog, Treći paket je propisao jasne obveze vezane uz postupak promjene opskrbljivača, što podrazumijeva osiguranje prava krajnjem kupcu, koji to želi, promjenu opskrbljivača plinom, bez naknade za povezane troškove samog postupka i prema jasno određenim pravilima, uz trajanje postupka promjene opskrbljivača od najviše tri tjedna.
Hrvatska je te obveze za sektor plina primijenila u važećem Zakonu o tržištu plina (NN 28/2013 i 14/2014). Na temelju tog Zakona, a vezano za promjenu opskrbljivača plinom, Hrvatska energetska regulatorna agencija je značajno dopunila načela i do tada propisan postupak promjene opskrbljivača plinom donošenjem novih Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 158/2013) koji su stupili na snagu 1. siječnja 2014. godine. Unaprijeđeni postupak promjene opskrbljivača plinom uključuje: jasne uloge sudionika promjene opskrbljivača, definirane procedure i rokove te propisane opravdane razloge neizvršavanja, odnosno prekida promjene opskrbljivača. Radi osiguranja provedbe postupka, kao središnji sudionik koji vodi postupak je operator plinskog sustava na koji je priključen krajnji kupac – odgovarajući operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava, a razmjena informacija u postupku se provodi preko operatora tržišta plina. Operator tržišta plina uspostavlja središnje mjesto evidencije poruka, a sadržaj i format podataka kojima se razmjenjuju informacije je propisan. Od veljače 2015. godine u primjeni je elektronička platforma operatora tržišta plina za razmjenu podataka u provođenju postupka promjene opskrbljivača.
Podaci o provedenim promjenama opskrbljivača još pokazuju razmjerno mali udio promjena s obzirom na ukupnu potrošnju i broj krajnjih kupaca (stopa promjene, eng. switching rate), no primjetan je kontinuirani porast korištenja promjene opskrbljivača. S obzirom na već ostvarenu značajnu dinamiku na veleprodajnoj razini, realno je očekivati intenziviranje tržišnog natjecanja i na maloprodajnoj razini. Komercijalno otvaranje, odnosno deregulacija tržišta plina za kupce iz segmenta kućanstva, koje se može očekivati u srednjoročnom razdoblju, izmijenit će postojeće tržišne odnose iz temelja, pri čemu je dobro organizirani model promjene opskrbljivača nužnost. Stoga su postignuta razina razvoja i daljnja poboljšanja postupka promjene opskrbljivača plinom od izuzetnog značaja za daljnji razvoj tržišta plina u Hrvatskoj.

Author
  • perm_identity dr. sc. Nikola VIŠTICA, dipl. ing.
    Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb
Others Authors

Hrvoje BRLEČIĆ LAYER, dipl. ing.
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb

Vanja VRZIĆ, dipl. ing.
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb

fast_rewindBack