INA na hrvatskom tržištu plina

Otvaranjem tržišta prirodnog plina povećao se broj opskrbljivača i trgovaca prirodnim plinom, čime se povećala i konkurentnost na tržištu prirodnog plina. I nakon otvaranja tržišta prirodnog plina u Hrvatskoj, INA i dalje ima vodeću ulogu na tržištu prirodnog plina.
Uvažavajući činjenicu da INA na tržištu prirodnog plina ima udio veći nego cjelokupna konkurencija zajedno te imajući u vidu da INA jedina ima proizvodnju prirodnog plina na teritoriju Hrvatske, njezina uloga i utjecaj pri uravnoteženju plinskog sustava je iznimno velika. Ona kao lider na tržištu prirodnog plina u Hrvatskoj nije samo usmjerena na stvaranje veće vrijednosti, već i kao društveno odgovorna tvrtka vodi brigu da pri dobavi i proizvodnji prirodnog plina pravovremeno obavijesti operatora transportnog sustava i sve povezane sudionike na tržištu plina kako bi plinski sustav funkcionirao što učinkovitije te kako ne bi došlo do poremećaja u sustavu opskrbe plinom.

Author
  • perm_identity Damir ŠKUGOR, dipl. ing.
    INA - Industrija nafte d.d., Zagreb

fast_rewindBack