Stručni skupovi

PLINARSKI FORUM

Plinarski_forum
20. PLINARSKI FORUM
Vrijeme: 22. travnja 2021.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/plinarski_forum

Plinarski forumi održavaju se jednom godišnje. Prvi plinarski forum je održan 2002. godine u Stubičkim Toplicama, a zatim je sve do 2010. održavan u Varaždinskim Toplicama, dok se od 2011. održava u Zagrebu.

Plinarski forum je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u plinskoj i svim srodnim strukama kao što su dimnjačarstvo, energetika, graditeljstvo i dr. Forum okuplja sve sudionike ‘plinskog lanca’ i sve koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinom, plinskom tehnikom i gospodarstvom kao što su stručnjaci plinskih i energetskih tvrtki, projektanti, izvođači, instalateri i serviseri plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjačari, predstavnici proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, predstavnici nadležnih državnih i tijela i ustanova lokalne uprave, predstavnici ispitnih i inspekcijskih tijela, članovi stručnih udruga i dr.

Na Plinarskim forumima uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • problematika distribucije i opskrbe plinom
 • novosti u zakonodavnom i političkom okruženju tržišta plina
 • rad plinskog sustava tijekom protekle sezone grijanja
 • stanje na tržištu plina
 • daljnji razvoj plinskog sustava
 • nova tehnička rješenja za primjenu plina i odvod dimnih plinova
 • izvođenje plinskih sustava i instalacija i dimovodnih sustava
 • postavljanje i servisiranje plinskih trošila i održavanje dimovodnih sustava
 • mjerenje, ispitivanje i kontrola plinskih i dimovodnih instalacija
 • sprječavanje nesreća i ostvarivanje sigurnosti korisnika plina
 • organizacija rada i odnosi pojedinih sudionika ‘plinskog lanca’
 • školovanje, obrazovanje i osposobljavanje sudionika ‘plinskog lanca’
 • organizacija dimnjačarske službe i problematika dimnjačarstva.

POWER & ENERGY MASTERS

MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Eipp
14. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA i
9. međunarodni FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
Vrijeme: 9. - 11. lipnja 2021.
Mjesto: Umag, hotel "Melia Coral"
Jezik: engleski i hrvatski
Web: www.em.com.hr/eipp

Prvo međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ‘Energetska i procesna postrojenja’ održano je 1994. u Dubrovniku kao prvi stručni skup koji je održan u tom gradu nakon razaranja kojima je bio izložen 1991. godine. Ipak, već je prvo Savjetovanje imalo odličan odaziv stručne javnosti, a tijekom godina broj sudionika je stalno rastao. Od 2004. godine programu je dodan Međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije kojemu je posvećen posljednji dan Savjetovanja, a 2012. održavanje skupa prebačeno je u Rovinj, dok je 2014. programu dodana tema elektromobilnosti.

Uobičajene teme Savjetovanja, odnosno Foruma su sljedeće:

 • energetsko gospodarstvo, zakonodavstvo, aktualnosti iz energetike
 • energetska i procesna postrojenja, zaštita okoliša
 • ispitivanje, praćenje, sanacija i osuvremenjavanje postrojenja
 • upravljanje, rukovanje, održavanje, goriva i maziva
 • gospodarenje energijom, učinkovita uporaba energije, energetska učinkovitost
 • značaj i uloga obnovljivih izvora energije
 • izvedeni projekti i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije.

Na posljednjem skupu održanom 2018. godine okupilo se 350 sudionika: stručnjaka i znanstvenika iz područja energetike i energetskog gospodarstva, plinske tehnike, obnovljivih izvora, zaštite okoliša, predstavnicima visokoškolskih i ispitnih ustanova, stručnih udruga i državnih tijela, ali i proizvođača energetske opreme, postrojenja i uređaja te inženjerskih, projektantskih i konzultantskih tvrtki iz Hrvatske i svijeta.

NOVA ERA PROMETA

Nova_era_prometa
2. NOVA ERA PROMETA
Vrijeme: 16. lipnja 2021.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/nova-era-prometa

Novi stručni skup koji pripremamo je Nova era prometa - forum o električnim i vozilima na plin, vodik i gorive članke i rješenja za održivi razvoj prometa.

Program skupa obuhvatit će jedan dan i bit će podijeljen u tri tematske cjeline, što će uključivati i okrugle stolove, diskusije, a postojat će i mogućnost demonstracije vozila.

Na skupu će se okupiti svi koji su u svojem svakodnevnom radu povezani s prometom, vozilima i novim rješenjima u tom području s ciljem ostvarenja sigurnije i ekološkije budućnosti. Tako će sudjelovati predstavnici vodećih proizvođača vozila, opreme za vozila, punionica vozila novim energentima, prijevozničkih i energetskih tvrtki, ponuđača rješenja i pružatelja usluga za održivi ekološki promet, javne uprave i nadležnih državnih i lokalnih tijela, visokih učilišta, stručnih udruga i strukovnih komora itd.

HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI

Tlacna_oprema
18. TLAČNA OPREMA
Vrijeme: 1. srpnja 2021.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/tlacna_oprema

Hrvatski seminari o tlačnoj opremi održavaju se jednom godišnje. S njihovim održavanjem je započelo 2004. i sve te godine održavani su u Zagrebu.

Seminari su središnje mjesto za raspravu i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja o temama iz područja opreme pod tlakom, a najčešće o brojnim problemima koje u njemu i dalje postoje. Tako se na Seminarima okupljaju svi oni koji na bilo koji način u svojem svakodnevnom poslu dolaze u vezu s opremom pod tlakom (raznim spremnicima, bocama za plinove, procesnom opremom, plinovodima, naftovodima i svim drugim cjevovodima i sl) kao što su održavatelji, projektanti, inženjeri, ali i stručnjaci konzultantskih, izvođačkih, ispitivačkih i certifikacijskih tvrtki, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova, predstavnici nadležnih državnih i inspekcijskih tijela i ustanova, predstavnici proizvođača i trgovaca opreme pod tlakom i mnogi drugi.

Na Seminarima je uobičajeno naglasak na sljedećim temama:

 • novi zakoni, propisi i norme u području projektiranja, izvođenja, primjene, uporabe i održavanja opreme pod tlakom
 • obveze i ovlasti sudionika u procesu proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opreme pod tlakom
 • pregled aktivnosti nadležnih državnih tijela u proteklom razdoblju
 • nadzor nad tlačnom opremom na tržištu i u uporabi
 • iskustva iz drugih zemalja.

TOPLINARSTVO

Toplinarstvo
2. TOPLINARSTVO
Vrijeme: 16. (i 17.) rujna 2021.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/toplinarstvo

Novi stručni skup koji organiziramo Toplinarstvo - Forum o rješenjima za daljinsko grijanje i hlađenje. Program skupa obuhvatit će jedan dan i bit će podijeljen u tri tematske cjeline što uključuje i okrugli stol. Skup će se održavati svake dvije godine.

Na skupu će se okupiti će se okupiti i predstaviti svi koji na bilo koji način povezani s problematikom proizvodnje, distribucije, opskrbe i trgovanja toplinskom i rashladnom energijom i s tim povezanim sustavima, postrojenjima, uređajima i opremom. U skladu s time, sudjelovat će predstavnici toplinarskih tvrtki iz Hrvatske i susjednih zemalja, domaćih i međunarodnih stručnih udruga, strukovnih komora, visokoškolskih ustanova, nadležnih državnih i tijela lokalne uprave, projektanata i instalatera i izvođača radova, proizvođača opreme i ponuđača rješenja za daljinsko grijanje i hlađenje itd.

KLIMA-FORUM

Klima_forum
8. KLIMA-FORUM
Vrijeme: 7. i 8. listopada 2021.
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/klima_forum

Klima-forumi održavaju se svake dvije godine. Prvi je održan 2007. godine u Zadru, gdje se održavao 2009. i 2011, dok je 2013. i 2015. održan u Zagrebu, a 2017. je održan u Osijeku.

Forum je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u tehnici hlađenja, ventilacije i klimatizacije i svim srodnim strukama i područjima. U skladu s time, Forum okuplja sve kojima su hlađenje, ventilacija i klimatizacija, ali i grijanje dio svakodnevnog posla ili koji s time dolaze u vezu kao što su projektanti, instalateri i serviseri opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, održavatelji i vlasnici rashladne i klimatizacijske opreme, konzultanti i investitori u projekte, predstavnici proizvođača i trgovaca opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova, predstavnici nadležnih državnih i inspekcijskih tijela i ustanova iz područja graditeljstva i zaštite okoliša te mnogi drugi.

Na Klima-forumima uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • uporaba i oporaba radnih tvari (freona)
 • nova rješenja u tehnici grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • uređaji i oprema za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
 • toplinska izolacija, zaštita od buke i zaštita od požara vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • projektiranje i izvođenje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • energetska učinkovitost i sustavi hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • energetski pregledi, certificiranje i obnova zgrada vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • tržište, struka, obrazovanje, norme i propisi u području hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • najzanimljiviji projekti iz područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije koji su ostvareni u posljednje vrijeme.

HRVATSKA 4.0

Hrvatska40
3. HRVATSKA 4.0
Vrijeme: 28. listopada 2021.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/hrvatska-4.0

Stručni skup Hrvatska 4.0 je konferencija o novim tehnologijama, robotici i automatizaciji u industriji i zgradarstvu.

Program skupa bit će podijeljen u četiri tematske cjeline i bit će orijentiran na demonstracije i prikaze uživo novih rješenja i dostignuća u automatizaciji i robotizaciji. Program će uključiti i okrugle stolove, radionice i sl.

Na skupu će se okupiti i predstaviti svi koji na bilo koji način dolaze u doticaj s novim tehničkim rješenjima u projektiranju, konstruiranju, proizvodnji, upravljanju, nadzoru, pogonu i prometu kao što su robotizacija, automatizacija, daljinsko upravljanje, pametni domovi, zgrade i gradovi, internet stvari (IoT), Blockchain, poslovanje ‘u oblaku’. U skladu s time, sudjelovat će predstavnici visokoškolskih ustanova, nadležnih državnih tijela, stručnih udruga i strukovnih komora, organizacija koje primjenjuju nova tehnička i tehnološka rješenja (industrijskih proizvođača, investitora u projekte u industriji i zgradarstvu, upravitelja zgrada, javne uprave i sl.), proizvođača opreme, ponuđača rješenja, pružatelja usluga i izvođača projekata.