Stručni skupovi

HRVATSKA 4.0

Hrvatska40
HRVATSKA 4.0
Vrijeme: 14. veljače 2019.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/hrvatska-4.0

Novi stručni skup koji organiziramo je Hrvatska 4.0 - konferencija o novim tehnologijama, robotici i automatizaciji u industriji i zgradarstvu.

Program skupa obuhvatit će jedan dan i bit će podijeljen u tri tematske cjeline, što uključuje i okrugli stol.

Na skupu će se okupiti i predstaviti svi koji na bilo koji način dolaze u doticaj s novim tehničkim rješenjima u projektiranju, konstruiranju, proizvodnji, upravljanju, nadzoru, pogonu i prometu kao što su robotizacija, automatizacija, daljinsko upravljanje, pametni domovi, zgrade i gradovi, internet stvari (IOT), Blockchain, poslovanje ‘u oblaku’. U skladu s time, sudjelovat će predstavnici visokoškolskih ustanova, nadležnih državnih tijela, stručnih udruga i strukovnih komora, organizacija koje primjenjuju nova tehnička i tehnološka rješenja (industrijskih proizvođača, investitora u projekte u industriji i zgradarstvu, upravitelja zgrada, javne uprave i sl.), proizvođača opreme, ponuđača rješenja, pružatelja usluga i izvođača projekata.

PLINARSKI FORUM

Plinarski_forum
18. PLINARSKI FORUM
Vrijeme: 28. veljače 2019.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/plinarski_forum

Plinarski forumi održavaju se jednom godišnje. Prvi plinarski forum je održan 2002. godine u Stubičkim Toplicama, a zatim je sve do 2010. održavan u Varaždinskim Toplicama, dok se od 2011. održava u Zagrebu.

Plinarski forum je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u plinskoj i svim srodnim strukama kao što su dimnjačarstvo, energetika, graditeljstvo i dr. Forum okuplja sve sudionike ‘plinskog lanca’ i sve koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinom, plinskom tehnikom i gospodarstvom kao što su stručnjaci plinskih i energetskih tvrtki, projektanti, izvođači, instalateri i serviseri plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjačari, predstavnici proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, predstavnici nadležnih državnih i tijela i ustanova lokalne uprave, predstavnici ispitnih i inspekcijskih tijela, članovi stručnih udruga i dr.

Na Plinarskim forumima uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • problematika distribucije i opskrbe plinom
 • novosti u zakonodavnom i političkom okruženju tržišta plina
 • rad plinskog sustava tijekom protekle sezone grijanja
 • stanje na tržištu plina
 • daljnji razvoj plinskog sustava
 • nova tehnička rješenja za primjenu plina i odvod dimnih plinova
 • izvođenje plinskih sustava i instalacija i dimovodnih sustava
 • postavljanje i servisiranje plinskih trošila i održavanje dimovodnih sustava
 • mjerenje, ispitivanje i kontrola plinskih i dimovodnih instalacija
 • sprječavanje nesreća i ostvarivanje sigurnosti korisnika plina
 • organizacija rada i odnosi pojedinih sudionika ‘plinskog lanca’
 • školovanje, obrazovanje i osposobljavanje sudionika ‘plinskog lanca’
 • organizacija dimnjačarske službe i problematika dimnjačarstva.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Obnovljivi_izvori
MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Vrijeme: 18. travnja 2019.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar ‘Antunović’
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/obnovljivi_izvori

Seminari ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ održavaju se jednom godišnje. S njihovim održavanjem je započelo 2009. i sve te godine održavani su u Zagrebu.

Do sada su na Seminarima obrađivane teme iz gotovo svih područja obnovljivih izvora.

Ove godine glavne teme Seminara bit će Sunčeva energija i dizalice topline.

Seminari su središnje mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih koji u svakodnevnom radu dolaze u doticaj s problematikom obnovljivih izvora energije, ali i energetike uopće, kao što su stručnjaci iz energetskih tvrtki, projektanti, konzultanti, izvođači, predstavnici investitora u projekte, proizvođača i trgovaca opremom, uređajima i postrojenjima, predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova, članovi stručnih udruga, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova i instituta i mnogi drugi.

Na Seminarima je uobičajeno naglasak na sljedećim temama:

 • novi zakoni i propisi iz područja obnovljivih izvora
 • okvir za poticanje primjene obnovljivih izvora
 • mogućnosti za financiranje projekata primjene obnovljivih izvora
 • daljnji razvoj projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj
 • uloga obnovljivih izvora u razvoju hrvatske energetike i gospodarstva
 • problematika spajanja postrojenja na obnovljive izvore na elektroenergetski sustav
 • iskorištavanje obnovljivih izvora za proizvodnju električne i toplinske energije
 • nova tehnička rješenja za iskorištavanje obnovljivih izvora
 • uklanjanje prepreka većoj primjeni obnovljivih izvora
  (olakšavanje izdavanja dozvola i postupka za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i sl)
 • uloga obnovljivih izvora u energetskoj tranziciji
 • najznačajniji ostvareni projekti u proteklom razdoblju.

SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI

Tlacna_oprema
16. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
Vrijeme: 23. svibnja 2019.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/tlacna_oprema

Hrvatski seminari o tlačnoj opremi održavaju se jednom godišnje. S njihovim održavanjem je započelo 2004. i sve te godine održavani su u Zagrebu.

Seminari su središnje mjesto za raspravu i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja o temama iz područja opreme pod tlakom, a najčešće o brojnim problemima koje u njemu i dalje postoje. Tako se na Seminarima okupljaju svi oni koji na bilo koji način u svojem svakodnevnom poslu dolaze u vezu s opremom pod tlakom (raznim spremnicima, bocama za plinove, procesnom opremom, plinovodima, naftovodima i svim drugim cjevovodima i sl) kao što su održavatelji, projektanti, inženjeri, ali i stručnjaci konzultantskih, izvođačkih, ispitivačkih i certifikacijskih tvrtki, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova, predstavnici nadležnih državnih i inspekcijskih tijela i ustanova, predstavnici proizvođača i trgovaca opreme pod tlakom i mnogi drugi.

Na Seminarima je uobičajeno naglasak na sljedećim temama:

 • novi zakoni, propisi i norme u području projektiranja, izvođenja, primjene, uporabe i održavanja opreme pod tlakom
 • obveze i ovlasti sudionika u procesu proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opreme pod tlakom
 • pregled aktivnosti nadležnih državnih tijela u proteklom razdoblju
 • nadzor nad tlačnom opremom na tržištu i u uporabi
 • iskustva iz drugih zemalja.

TOPLINARSTVO

Toplinarstvo
TOPLINARSTVO
Vrijeme: 13. lipnja 2019.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/toplinarstvo

Novi stručni skup koji organiziramo Toplinarstvo - Forum o rješenjima za daljinsko grijanje i hlađenje. Program skupa obuhvatit će jedan dan i bit će podijeljen u tri tematske cjeline što uključuje i okrugli stol. Skup će se održavati svake dvije godine.

Na skupu će se okupiti će se okupiti i predstaviti svi koji na bilo koji način povezani s problematikom proizvodnje, distribucije, opskrbe i trgovanja toplinskom i rashladnom energijom i s tim povezanim sustavima, postrojenjima, uređajima i opremom. U skladu s time, sudjelovat će predstavnici toplinarskih tvrtki iz Hrvatske i susjednih zemalja, domaćih i međunarodnih stručnih udruga, strukovnih komora, visokoškolskih ustanova, nadležnih državnih i tijela lokalne uprave, projektanata i instalatera i izvođača radova, proizvođača opreme i ponuđača rješenja za daljinsko grijanje i hlađenje itd.

KLIMA-FORUM

Klima_forum
KLIMA-FORUM 2019.
Vrijeme: 22. i 23. listopada 2019.
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/klima_forum

Klima-forumi održavaju se svake dvije godine. Prvi je održan 2007. godine u Zadru, gdje se održavao 2009. i 2011, dok je 2013. i 2015. održan u Zagrebu, a 2017. je održan u Osijeku.

Forum je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u tehnici hlađenja, ventilacije i klimatizacije i svim srodnim strukama i područjima. U skladu s time, Forum okuplja sve kojima su hlađenje, ventilacija i klimatizacija, ali i grijanje dio svakodnevnog posla ili koji s time dolaze u vezu kao što su projektanti, instalateri i serviseri opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, održavatelji i vlasnici rashladne i klimatizacijske opreme, konzultanti i investitori u projekte, predstavnici proizvođača i trgovaca opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova, predstavnici nadležnih državnih i inspekcijskih tijela i ustanova iz područja graditeljstva i zaštite okoliša te mnogi drugi.

Na Klima-forumima uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • uporaba i oporaba radnih tvari (freona)
 • nova rješenja u tehnici grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • uređaji i oprema za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
 • toplinska izolacija, zaštita od buke i zaštita od požara vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • projektiranje i izvođenje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • energetska učinkovitost i sustavi hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • energetski pregledi, certificiranje i obnova zgrada vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • tržište, struka, obrazovanje, norme i propisi u području hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • najzanimljiviji projekti iz područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije koji su ostvareni u posljednje vrijeme.

ENERGETSKI UČINKOVITA RASVJETA

Ucinkovita_rasvjeta_new
UČINKOVITA RASVJETA 2019.
7. KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ RASVJETI
& PAMETNIM DOMOVIMA, ZGRADAMA I GRADOVIMA
Vrijeme: 21. studenog 2019.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/ucinkovita_rasvjeta

Konferencije o energetski učinkovitoj rasvjeti održavaju se jednom godišnje. S njihovim je održavanjem započelo 2013. i sve te godine održavane su u Zagrebu.

Konferencija je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u rasvjetnoj tehnici i svim s time povezanim strukama i područjima. U skladu s time, okuplja sve one kojima je rasvjetna tehnika dio svakodnevnog posla ili koji s njom dolaze u vezu kao što su projektanti i izvođači rasvjetnih sustava, proizvođači i trgovci rasvjetnim tijelima i opremom, predstavnici konzultantskih tvrtki i investitora u projekte, vlasnika, upravitelja i održavatelja raznih objekata, predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova i stručnih udruga, predstavnici lokalne uprave i samouprave, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova i mnogi drugi.

Na Konferencijama o energetski učinkovitoj rasvjeti uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • mogućnosti financiranja projekata uvođenja energetski učinkovite rasvjete
 • zakonodavno i poticajno okruženje primjene energetski učinkovite rasvjete
 • nove norme i propisi u rasvjetnoj tehnici
 • projektiranje i izvođenje rasvjetnih sustava
 • tehničko-ekonomska analiza rasvjetnih sustava
 • nova rješenja u rasvjetnoj tehnici
 • rasvjeta i pametni domovi, zgrade i gradovi
 • najznačajniji ostvareni projekti u proteklom razdoblju.

#deplastificirajse

Deplastificiraj_se_zlocka
#deplastificirajse
Vrijeme: lipanj 2020.
Mjesto:
Jezik: engleski i hrvatski
Web: www.em.com.hr/deplastificiraj_se

#deplastificirajse je drušveno odgovorna ekološka akcija s ciljem čišćenja okoliša od (uglavnom) plastičnog otpada. Održavat će se svake godine u blizini za zaštitu okoliša značajnog datuma.