Stručni skupovi

VODA NA DLANU

Voda_na_dlanu
VODA NA DLANU 2020.
KONFERENCIJA O OBRADI, PRIPREMI, PROČIŠĆAVANJU I ZAŠTITI VODA, VODOOPSKRBI I ODVODNJI
Vrijeme: 13. veljače 2020.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/voda-na-dlanu

Novi stručni skup koji organiziramo je Voda na dlanu - konferencija o obradi, pripremi, pročišćavanju i zaštiti voda, vodoopskrbi i odvodnji. Program skupa obuhvatit će jedan dan i bit će podijeljen u tri tematske cjeline, što uključuje i okrugli stol.

Na skupu će se okupiti i predstaviti svi koji su na bilo koji način u svojem svakodnevnom radu povezani s vodom i koji dolaze u doticaj s opremom, uređajima i postrojenjima za obradu, pripremu, pročišćavanje i zaštitu voda i sustavima vodoopskrbe i odvodnje. U skladu s time, sudjelovat će predstavnici projektanata i izvođača, instalatera i servisera, komunalnih tvrtki, visokoškolskih ustanova, nadležnih državnih i tijela lokalne uprave, stručnih udruga i strukovnih komora, investitora u projekte u industriji, zgradarstvu i turizmu, upravitelja zgrada, proizvođača opreme, ponuđača rješenja, pružatelja usluga itd.

PLINARSKI FORUM

Plinarski_forum
20. PLINARSKI FORUM
Vrijeme: 4. ožujka 2021.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/plinarski_forum

Plinarski forumi održavaju se jednom godišnje. Prvi plinarski forum je održan 2002. godine u Stubičkim Toplicama, a zatim je sve do 2010. održavan u Varaždinskim Toplicama, dok se od 2011. održava u Zagrebu.

Plinarski forum je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u plinskoj i svim srodnim strukama kao što su dimnjačarstvo, energetika, graditeljstvo i dr. Forum okuplja sve sudionike ‘plinskog lanca’ i sve koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinom, plinskom tehnikom i gospodarstvom kao što su stručnjaci plinskih i energetskih tvrtki, projektanti, izvođači, instalateri i serviseri plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjačari, predstavnici proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, predstavnici nadležnih državnih i tijela i ustanova lokalne uprave, predstavnici ispitnih i inspekcijskih tijela, članovi stručnih udruga i dr.

Na Plinarskim forumima uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • problematika distribucije i opskrbe plinom
 • novosti u zakonodavnom i političkom okruženju tržišta plina
 • rad plinskog sustava tijekom protekle sezone grijanja
 • stanje na tržištu plina
 • daljnji razvoj plinskog sustava
 • nova tehnička rješenja za primjenu plina i odvod dimnih plinova
 • izvođenje plinskih sustava i instalacija i dimovodnih sustava
 • postavljanje i servisiranje plinskih trošila i održavanje dimovodnih sustava
 • mjerenje, ispitivanje i kontrola plinskih i dimovodnih instalacija
 • sprječavanje nesreća i ostvarivanje sigurnosti korisnika plina
 • organizacija rada i odnosi pojedinih sudionika ‘plinskog lanca’
 • školovanje, obrazovanje i osposobljavanje sudionika ‘plinskog lanca’
 • organizacija dimnjačarske službe i problematika dimnjačarstva.

HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI

Tlacna_oprema
17. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
Vrijeme: 16. srpnja 2020.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/tlacna_oprema

Hrvatski seminari o tlačnoj opremi održavaju se jednom godišnje. S njihovim održavanjem je započelo 2004. i sve te godine održavani su u Zagrebu.

Seminari su središnje mjesto za raspravu i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja o temama iz područja opreme pod tlakom, a najčešće o brojnim problemima koje u njemu i dalje postoje. Tako se na Seminarima okupljaju svi oni koji na bilo koji način u svojem svakodnevnom poslu dolaze u vezu s opremom pod tlakom (raznim spremnicima, bocama za plinove, procesnom opremom, plinovodima, naftovodima i svim drugim cjevovodima i sl) kao što su održavatelji, projektanti, inženjeri, ali i stručnjaci konzultantskih, izvođačkih, ispitivačkih i certifikacijskih tvrtki, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova, predstavnici nadležnih državnih i inspekcijskih tijela i ustanova, predstavnici proizvođača i trgovaca opreme pod tlakom i mnogi drugi.

Na Seminarima je uobičajeno naglasak na sljedećim temama:

 • novi zakoni, propisi i norme u području projektiranja, izvođenja, primjene, uporabe i održavanja opreme pod tlakom
 • obveze i ovlasti sudionika u procesu proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opreme pod tlakom
 • pregled aktivnosti nadležnih državnih tijela u proteklom razdoblju
 • nadzor nad tlačnom opremom na tržištu i u uporabi
 • iskustva iz drugih zemalja.

HRVATSKA 4.0

Hrvatska40
HRVATSKA 4.0
Vrijeme: 23. rujna 2020.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/hrvatska-4.0

Stručni skup Hrvatska 4.0 je konferencija o novim tehnologijama, robotici i automatizaciji u industriji i zgradarstvu.

Program skupa bit će podijeljen u četiri tematske cjeline i bit će orijentiran na demonstracije i prikaze uživo novih rješenja i dostignuća u automatizaciji i robotizaciji. Program će uključiti i okrugle stolove, radionice i sl.

Na skupu će se okupiti i predstaviti svi koji na bilo koji način dolaze u doticaj s novim tehničkim rješenjima u projektiranju, konstruiranju, proizvodnji, upravljanju, nadzoru, pogonu i prometu kao što su robotizacija, automatizacija, daljinsko upravljanje, pametni domovi, zgrade i gradovi, internet stvari (IoT), Blockchain, poslovanje ‘u oblaku’. U skladu s time, sudjelovat će predstavnici visokoškolskih ustanova, nadležnih državnih tijela, stručnih udruga i strukovnih komora, organizacija koje primjenjuju nova tehnička i tehnološka rješenja (industrijskih proizvođača, investitora u projekte u industriji i zgradarstvu, upravitelja zgrada, javne uprave i sl.), proizvođača opreme, ponuđača rješenja, pružatelja usluga i izvođača projekata.

NOVA ERA PROMETA

Nova_era_prometa
NOVA ERA PROMETA 2020.
Vrijeme: 8. listopada 2020.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/nova-era-prometa

Novi stručni skup koji pripremamo je Nova era prometa - forum o električnim i vozilima na plin, vodik i gorive članke i rješenja za održivi razvoj prometa.

Program skupa obuhvatit će jedan dan i bit će podijeljen u tri tematske cjeline, što će uključivati i okrugle stolove, diskusije, a postojat će i mogućnost demonstracije vozila.

Na skupu će se okupiti svi koji su u svojem svakodnevnom radu povezani s prometom, vozilima i novim rješenjima u tom području s ciljem ostvarenja sigurnije i ekološkije budućnosti. Tako će sudjelovati predstavnici vodećih proizvođača vozila, opreme za vozila, punionica vozila novim energentima, prijevozničkih i energetskih tvrtki, ponuđača rješenja i pružatelja usluga za održivi ekološki promet, javne uprave i nadležnih državnih i lokalnih tijela, visokih učilišta, stručnih udruga i strukovnih komora itd.

POWER & ENERGY MASTERS

MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Eipp
14. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA i
9. međunarodni FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
Vrijeme: 18. - 20. svibnja 2021.
Mjesto: Umag, hotel "Sol Garden Istra"
Jezik: engleski i hrvatski
Web: www.em.com.hr/eipp

Prvo međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ‘Energetska i procesna postrojenja’ održano je 1994. u Dubrovniku kao prvi stručni skup koji je održan u tom gradu nakon razaranja kojima je bio izložen 1991. godine. Ipak, već je prvo Savjetovanje imalo odličan odaziv stručne javnosti, a tijekom godina broj sudionika je stalno rastao. Od 2004. godine programu je dodan Međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije kojemu je posvećen posljednji dan Savjetovanja, a 2012. održavanje skupa prebačeno je u Rovinj, dok je 2014. programu dodana tema elektromobilnosti.

Uobičajene teme Savjetovanja, odnosno Foruma su sljedeće:

 • energetsko gospodarstvo, zakonodavstvo, aktualnosti iz energetike
 • energetska i procesna postrojenja, zaštita okoliša
 • ispitivanje, praćenje, sanacija i osuvremenjavanje postrojenja
 • upravljanje, rukovanje, održavanje, goriva i maziva
 • gospodarenje energijom, učinkovita uporaba energije, energetska učinkovitost
 • značaj i uloga obnovljivih izvora energije
 • izvedeni projekti i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije.

Na posljednjem skupu održanom 2018. godine okupilo se 350 sudionika: stručnjaka i znanstvenika iz područja energetike i energetskog gospodarstva, plinske tehnike, obnovljivih izvora, zaštite okoliša, predstavnicima visokoškolskih i ispitnih ustanova, stručnih udruga i državnih tijela, ali i proizvođača energetske opreme, postrojenja i uređaja te inženjerskih, projektantskih i konzultantskih tvrtki iz Hrvatske i svijeta.

KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ RASVJETI

Ucinkovita_rasvjeta_new
UČINKOVITA RASVJETA 2020.
8. KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ RASVJETI
Vrijeme: 26. studenog 2020.
Mjesto: Zagreb, kongresni centar "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/ucinkovita_rasvjeta

Konferencije o energetski učinkovitoj rasvjeti održavaju se jednom godišnje. S njihovim je održavanjem započelo 2013. i sve te godine održavane su u Zagrebu.

Konferencija je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u rasvjetnoj tehnici i svim s time povezanim strukama i područjima. U skladu s time, okuplja sve one kojima je rasvjetna tehnika dio svakodnevnog posla ili koji s njom dolaze u vezu kao što su projektanti i izvođači rasvjetnih sustava, proizvođači i trgovci rasvjetnim tijelima i opremom, predstavnici konzultantskih tvrtki i investitora u projekte, vlasnika, upravitelja i održavatelja raznih objekata, predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova i stručnih udruga, predstavnici lokalne uprave i samouprave, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova i mnogi drugi.

Na Konferencijama o energetski učinkovitoj rasvjeti uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • mogućnosti financiranja projekata uvođenja energetski učinkovite rasvjete
 • zakonodavno i poticajno okruženje primjene energetski učinkovite rasvjete
 • nove norme i propisi u rasvjetnoj tehnici
 • projektiranje i izvođenje rasvjetnih sustava
 • tehničko-ekonomska analiza rasvjetnih sustava
 • nova rješenja u rasvjetnoj tehnici
 • rasvjeta i pametni domovi, zgrade i gradovi
 • najznačajniji ostvareni projekti u proteklom razdoblju.

#deplastificirajse

Deplastificiraj_se_zlocka
#deplastificirajse
DRUŠTVENO ODGOVORNA EKOLOŠKA AKCIJA
Vrijeme: 2020.
Jezik: engleski i hrvatski
Web: www.em.com.hr/deplastificiraj_se

#deplastificirajse je drušveno odgovorna ekološka akcija s ciljem čišćenja okoliša od (uglavnom) plastičnog otpada. Održavat će se svake godine u blizini za zaštitu okoliša značajnog datuma.