e-Zbornik

Pristup e-Zborniku bit će omogućen svim prijavljenim sudionicima Seminara od petka, 24. srpnja 2020.

Za pristup e-Zborniku bit će potrebno koristiti lozinku koja će svim prijavljenim sudionicima biti dostavljena na e-mail na navedeni datum.

Prijava
input