Galerije slika

Osjetite atmosferu sa dosadašnjih Seminara, i pridružite nam se na nadolazećim!

2020.

17. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
16. srpnja 2020.

2019.

16. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
23. svibnja 2019.

2018.

15. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
24. svibnja 2018.

2017.

14. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
25. svibnja 2017.

2016.

13. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
19. svibnja 2016.

2015.

12. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
21. svibnja 2015.

2014.

11. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
29. svibnja 2014.

2013.

10. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
22. svibnja 2013.

2012.

9. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
24. svibnja 2012.

2011.

8. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
19. svibnja 2011.

2010.

7. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
20. svibnja 2010.

2009.

6. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
14. svibnja 2009.

2008.

5. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
15. svibnja 2008.

2007.

4. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
10. svibnja 2007.

2006.

3. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
17. svibnja 2006.

input