Prijava sudionika

info_outline Autori radova koji će biti izlagani na Seminaru oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Ako rad ima više autora, plaćanja kotizacije je oslobođen samo onaj koji će izlagati na Seminaru.

info_outline Hrvatski seminar o tlačnoj opremi je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).

Nakon održanog Seminara svi sudionici dobivaju Elektronički zbornik sa svim dostavljenim prezentacijama, radovima i videosnimkama izlaganja, okruglih stolova i diskusija.

Napomena:
Molimo popuniti sva polja prijave jer se nepotpune prijave neće uzimati u obzir.

Osobni podaci:

Način plaćanja:

Uvjeti plaćanja (otvara se u novom prozoru)Seminar će se održati uz poštivanje preporučenih mjera održavanja razmaka i svih higijenskih i zdravstvenih standarda.