Alternative popravka opreme pod tlakom primjenom dokumenta ASME PCC-2

Za provođenje kvalitetnog popravka u realnim uvjetima vrlo je teško zbog svih specifičnosti primijeniti zahtjeve proizvodnih normi s obzirom na to da dolazi do degradacije osnovnog materijala poput gubitka čvrstoće i žilavosti, pojave krhkosti, stanjenja stijenke zbog korozijskih mehanizama, zamora, puzanja itd. U takvim uvjetima zahtjevno je odabrati i provesti odgovarajuću tehnologiju i proceduru popravka, što se posebno odnosi na zavarivanje. S obzirom na to da se pri izvedbi popravaka zahtijeva standardna zavarivačka dokumentacija, dojam je da se može primijeniti isti pristup kao i pri izradi nove opreme. Međutim, proizvodne norme se prvenstveno referiraju na popravak nepravilnosti u zavarenim spojevima ili dijelovima opreme koji su nastali zbog lošeg proizvodnog procesa i tehnološke nediscipline, a ne kao posljedica dugogodišnje eksploatacije. Dodatno, regulativa daje samo općenite smjernice za provedbu popravka opreme pod tlakom bez detaljnih tehničkih rješenja pa je čest slučaj da se tehnologija popravka većinom oslanja na iskustvo osoblja i postojeće reference i ponekad je otežano na prikladan način predložiti i dokumentirati cijelu proceduru.
Sadržaj dokumenta ASME PCC-2 'Repair of Pressure Equipment and Piping' upravo daje presjek primjenjivih pristupa popravku opreme pod tlakom i cjevovoda za različite vrste oštećenja i može se shvatiti kao vodič pri odabiru odgovarajuće tehnologije, ali i dodatno tumači alternative konvencionalnom predgrijavanju i provođenju toplinske obrade. Stoga vrijedi intepretirati strukturu i sadržaj spomenutog dokumenta s ciljem definiranja općenitih mogućnosti popravaka i u konačnici eventualne primjene pojedinih rješenja u praksi.

Autor
  • Garasic_ivica prof. dr. sc. Ivica GARAŠIĆ, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogranje, Zagreb

    Rođen je 24. studenog 1962. godine u Tounju. Srednju školu matematičkog smjera (MIOC) završio je u Zagrebu. Diplomirao je 1988. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od 1989. godine stalno radi u tvrtki TPK - Zavod iz Zagreba, gdje je danas zamjenik direktora i voditelj Odjela za certifikaciju i Tehničkog biroa. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva. Govori engleski jezik.

fast_rewindPovratak