Iskustva i problemi s pokretnom opremom pod tlakom

Pokretna oprema pod tlakom su posude, baterije posuda, bačve, cisterne i druga oprema koja je namijenjena za prijevoz plinova pod tlakom grupe 2. Cilj je osigurati slobodno kretanje na području Europske unije i istodobno ostvariti najveću moguću sigurnost ljudi, životinja i materijalnih dobara. Europsko zakonodavstvo traži dosljednju primjenu Direktive o pokretnoj opremi pod tlakom (TPED) koja je izravno povezana s propisima ADR. Direktiva propisuje zahtjeve za sigurnost opreme pod tlakom koja se stavlja na tržište i tehničko-sigurnosne zahtjeve za opremu u uporabi.
Usuglašavanje zahtjeva iz Direktive sa zakonima Sjeverne Makedonije ostvareno je Zakonom o sigurnosti proizvoda i Pravilnikom o pokretnoj opremi pod tlakom kojima je preuzeta ranija Direktiva 1999/36/EZ o pokretnoj opremi pod tlakom. Ipak, primjena Pravilnika o prijenosnoj opremi pod tlakom ima dosta propusta, što dovodi do uporabe nesukladne opreme.
U skladu s time, valja dati kratak osvrt na strukturu makedonskog zakonodavstva, postupke za stavljanje u uporabu nove pokretne opreme pod tlakom i na njezine periodične preglede. Uz to, valja podrobno prikazati i nesukladnost kod korištenja stare opreme u regiji, potrebu za ponovnom ocjenom sukladnosti, problematiku označavanja opreme kod periodičnih pregleda i probeme kod stavljanja opreme na tržište, za koju će se periodički pregledi obavljati u drugim zemljama.

Autor
  • Pocev_nikola Nikola POCEV, dipl. maš. inž.
    TCI EuroCert d.o.o., Skopje, Sjeverna Makedonija

    Diplomirao je 2010. godine na Strojarskom fakultetu Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Sjeverna Makedonija). Od 2011. godine radi u tvrtki TCI EuroCert iz Skopja kao izvođač inspekcija opreme pod tlakom i danas je tehnički voditelj Odjela opreme pod tlakom. Od početka rada aktivno sudjeluje u obavljanju inspekcija i poboljšanju postupake i procedura za tehničke preglede stabilne i pokretne opreme pod tlakom i provođenju postupaka za tehnički pregled opreme u skladu s direktivom ATEX.

fast_rewindPovratak