Što je to CABF?

Na prošlogodišnjem koordinacijskom sastanku Foruma prijavljenih tijela za sukladnost (eng. CABF, Connformity Assessment Bodies Forum) u Bruxellesu prisustovali su i predstavnici TPK -Zavoda. Pri tome treba istaknuti da su time prvi put od stupanja na snagu Pravilnika o tlačnoj opremi od 20. listopada 2018. godine na takvom sastanku prisustvovali predstavnici jednog tijela za ocjenu sukladnosti iz Hrvatske, uz napomenu izraženog naputka Hrvatske akreditacijske agencije da svake godine barem jedan TOS iz Hrvatske sa svojim predstavnikom prisustvuje koordinacijskom sastanku CABF-a i informira ostala tijela.
Način rada, komunikacija, usvajanje prijedloga i donošenje odluka, predstavlja neprocjenjivo iskustvo za svakog sudionika sastanka. To je i podstrijek svim TOS-ovima iz Hrvatske da na sljedećim sastancima Foruma aktivno sudjeluju sa svojim prijedlozima i mišljenjem za unaprjeđenje legislative iz tog područja.

Autor
  • Skocic_zdravko Zdravko SKOČIĆ, dipl. ing., CIWE, IWIP-C
    TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Zagreb

    Rođen je 24. studenog 1962. godine u Tounju. Završio je srednju školu matematičkog smjera (MIOC) u Zagrebu. Diplomirao je 1988. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od 1989. godine stalno radi u tvrtki TPK - Zavod iz Zagreba, gdje je danas rukovoditelj Tehničkog biroa. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva. Govori engleski jezik.

fast_rewindPovratak