Rekonstrukcija vagon cisterne za prijevoz ukapljenog naftnog plina

Dokumentacija za rekonstrukciju vagona cisterne tipa EŠV-965 ĐĐ u smislu zamjene postojećih priključaka za punjenje i pražnjenje ukapljenog plina novima, većih dimenzija napravljena je prema zahtjevima Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/2013), odnosno direktiva 2008/68/EZ i 2010/35/EU, harmonizirane norme EN 14 025 'Spremnici za prijevoz opasnih tvari - Metalni tlačni spremnici - Projektiranje i konstrukcija' i Međunarodnog sporazuma o prijevozu opasnih tvari ADR/RID. Za proračune su korišteni podaci iz postojeće dokumentacije za vagon cisternu proizvođača Đuro Đaković iz Slavonskog Broda.
Kako je vagon cisterna 2008. godine prošla ponovno potvrđivanje i dobila oznaku 'PI', za rekonstrukciju je trebalo dokazati da će novi priključci zadovoljiti u pogledu čvrstoće. Prema ranije spomenutima Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi i ADR/RID-u, izdanje iz 2015. godine, u poglavlju 6.8.2.6.1., navodi se harmonizirana norma EN 14 025 : 2014 kao osnova za projektiranje i izradu spremnika za prijevoz opasnih tvari. Shodno tome, potrebna ojačanja novih priključaka i njihova geometrija provjerena je prema poglavlju 6.3.5 te norme uz poštivanje svih zahtjeva iz RID-a 2015. i Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi.
Pri tome EN 14 025 navodi da se za potrebe proračuna priključaka mogu koristiti i druge adekvatne harmonizirane norme kojima se dokazuje otpornost prema tlaku. U prikazanom projektu korišteni su odgovarajući izrazi iz HRN EN 13 445 - 3 'Proračun neloženih tlačnih posuda'.

Autor
  • Ferdelji_nenad doc. dr. sc. Nenad FERDELJI, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 27. lipnja 1982. godine u Zagrebu, gdje je završio Gimnaziju Lucijana Vranjanina. Diplomirao je 2006. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i doktorirao 2012. godine. Od 2006. godine radi na Katedri za tehničku termodinamiku FSB-a, gdje je danas docent i voditelj Laboratorija za termodinamiku. Uža područja zanimanja su mu procesi prijenosa topline i mase, modeliranje nestacionarnih temperaturnih polja i projektiranje složenijih termodinamičkih sustava, a sudjelovao je i na pet znanstvenih i na više od 10 stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom, koji se osim izrađenih stručnih studija, većinom odnose na projektiranje toplinskih aparata i njihovih sustava. Uz to, suautor je Algoritma za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja prostora zgrade i autor ili suautor 14 znanstvenih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnik je Medalje FSB-a 2006. godine.

Ostali autori

prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindPovratak