Izobrazba inspektora za zavarivanje i korelacije s edukacijom za potrebe opreme pod tlakom

Izobrazba za inspektora zavarivanja (IWIP) shodno međunarodnom harmoniziranom sustavu školovanja koji je razvio Odbor za međunarodnu autorizaciju Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW-IAB) je nadogradnja na znanja stečena školovanjem prema istom sustavu za međunarodnog inžinjera zavarivanja (IWE).
Školovanje obuhvaća tri modula:
• osiguravanje kvalitete, odnosno kontrola kvalitete u inpekciji
• ispitivanje zavarenih spojeva i izvještavanje
• praktičan rad na provedbi ispitivanja, odnosno izvještavanja.
Određeni podmoduli školovanja koreliraju s edukacijom za potrebe održavanja i izrade posuda pod tlakom.
Stoga ukratko treba prikazati sustav školovanja inspektora zavarivanja shodno međunarodnom harmoniziranom sustavu i ukazati na dijelove tog sustava školovanja koji koreliraju s edukacijom za potrebe održavanja i izrade posuda pod tlakom.

Autor
  • Kozuh_zoran prof. dr. sc. Zoran KOŽUH, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 18. travnja 1964. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1991. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i magistrirao 1994. i doktorirao 1998. godine. Uz to, 2002. godine je stekao zvanje europskog inžinjera za zavarivanje (EWE) i pohađao je brojne programe stručnog i znanstvenog usavršavanja iz područja robotike i podvodnog zavarivanja i ispitivanja i osiguravanja kvalitete u Austriji, Njemačkoj i Velikoj Britaniji, a također ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za radnje nadzora pri proizvodnji čeličnih i aluminijskih konstrukcija. Od 1991. godine radi na na Katedri za zavarene konstrukcije FSB-a, gdje je 2000. izabran je u zvanje docenta, 2005. u zvanje izvanrednog profesora, a 2010. u zvanje redovitog profesora. Uz to, u razdoblju 1995. - 2008. godine bio je voditelj Laboratorija za zavarivanje, a od 2010. je voditelj Katedre za zavarene konstrukcije. Isto tako, ekspert je Hrvatske akreditacijske agencije za područje zavarivanja (od 2012.) i voditelj certifikacijskog odjela FSB-ZK Cert koji je akreditirala HAA (od 2014. godine). Član je uredničkih odbora časopisa 'Zavarivanje', 'The Annals of Dunarea de Jos, University of Galati', 'Fascicle XII' i 'Transactions of FAMENA, Zagreb', u kojima je i recenzent. Član je Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja i njegov predsjednik (od 2018. godine), glavni tajnik (od 1994.), voditelj međunarodnih IAB tečajeva za zavarivanje (od 2008.) i predstavnik u Međunarodnom tijelu za autorizaciju pri Međunarodnom institutu za zavarivanje (IWI), a također je i član Hrvatskog društva za materijale i tribologiju i Sekcije za morsku tehnologiju Znanstvenog vijeća za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 2006.). Objavio je 119 radova u zbornicima radova međunarodnih savjetovanja i znastvenostručnim časopisima. Sudionik je Domovinskog rata. Govori engleski i njemački jezik. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Ostali autori

prof. dr. sc. Ivica GARAŠIĆ, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindPovratak