Korozijski procesi kod tlačne opreme

Sve inženjerske konstrukcije, bez obzira na to radi li se o strojarskim, brodograđevnim ili pak o građevinskim konstrukcijama, podložne su nenamjernim i štetnim korozijskim procesima koji skraćuju njihov vijek trajanja. Poznati su brojni slučajevi katastrofalnih nesreća koje su se dogodile upravo zbog nastalih korozijskih oštećenja zbog neprimjerene zaštite od korozije i nekorektnog održavanja. Stoga je zaštita od korozije važan čimbenik kvalitete, sigurnosti i cijene konstrukcije u cjelini. Uz zaštitu premazima, kao primarnu zaštitu, redovito se primjenjuju i sekundarni sustavi kao što su katodna zaštita, inhibitori korozije, konstrukcijsko oblikovanje i primjena korozijski postajnih materijala. Poznavanjem i primjenom metoda zaštite od korozije vijek konstrukcije je moguće znatno produljiti, a štete i gubitke zbog korozije uvelike smanjiti.
Stoga valja prikazati primjere korozijskih procesa različitih metalnih konstrukcija i tlačne opreme i navesti suvremena tehnološka rješenja zaštite.

Autor
  • Stojanovic_ivan doc. dr. sc. Ivan STOJANOVIĆ, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 9. lipnja 1979. godine u Puli, gdje je završio osnovnu i srednju tehničku školu. Diplomirao je 2003. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Brodostrojarstvo. Doktorirao je 2011. godine, također na FSB-u. Uz to, certificirani je FROSIO inspektor površinske zaštite prema programu Norveškog vijeća za edukaciju i certifikaciju. Nakon završenog studija najprije je neko vrijeme radio u Brodogradilištu Uljanik u Puli. Od 2004. godine radi na Katedri za zaštitu materijala FSB-a, gdje je 2015. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Uz to, od 2013. godine angažiran je u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji kao ekspert za područje inspekcije antikorozivne i protupožarne zaštite čeličnih konstrukcija. Urednik je više zbornika radova savjetovanja i seminara Hrvatskog društva za zaštitu materijala i član Uredničkog odbora časopisa 'Zavarivanje' i 'Brodogradnja'. Član je, tajnik i predstavnik HDZM-a pri Europskoj federaciji za koroziju (EFC) i Svjetskom korozijskom vijeću (ICC), a također je i član Radne skupine Korozija u sustavima pitke vode EFC-a.

fast_rewindPovratak