Struktura područja pokretne opreme pod tlakom

Valja prikazati strukturu cjelokupnog područja opreme pod tlakom u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na područje pokretne opreme pod tlakom. Direktiva 2010/35/EU o pokretnoj opremi pod tlakom (TPED) obuhvaća opremu kojom se transportiraju plinovi klase 2 (cestom, željeznicom i vodenim putevima) u Europskoj uniji. U skladu s time, vrijedi prikazati i strukturu TPED-a i direktive na koju se ona poziva (2008/68/EZ) kojom je preuzet Međunarodni sporazum o prijevozu opasnih tvari (ADR, RID i ADN).
U Hrvatskoj djeluju tri ovlaštena tijela za to područje i ona pokrivaju novu opremu, periodičke preglede ili samo periodičke preglede cjelokupnog područja ili samo nekih dijelova. Pri tome valja ukazati na neujednačenost tekstova u izdanim potvrdama o akreditaciji za identična područja aktivnosti koja ta tijela obavljaju.

Autor
  • Svaic_srecko prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 8. listopada 1947. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1972. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i magistrirao 1979. i doktorirao 1990. godine. Uz to, završio je brojne programe usavršavanja u tvrtkama i visokoškolskim i istraživačkim ustanovama u inozemstvu. U razdoblju 1972. - 1975. godine radio je kao razvojni inženjer za kućanske aparate u Institutu ‘Rade Končar’. Od 1975. godine radio je na FSB-u, najprije kao voditelj Laboratorija za toplinu i toplinske uređaje, a zatim i kao znanstveni asistent, znanstveni suradnik i docent, viši znanstveni suradnik i izvanredni profesor i konačno kao redoviti profesor. Kao autor ili suautor objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova te sudjelovao u izradi više od 400 studija, elaborata i razvojnih konstrukcija za potrebe gospodarstva. Voditelj je dva tehnička odbora Hrvatskog zavoda za norme, tehnički je ekspert Hrvatske akreditacijske agencije, Instituta za akreditaciju Makedonije i Slovenske akreditacije za opremu pod tlakom. Uz to, bio je stručni savjetnik u izradi pravilnika iz područja opreme pod tlakom u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. U području cijeloživotne izobrazbe osnivač je seminara o opremi pod tlakom, obnovljivim izvorima energije, infracrvenoj termografiji i primjeni programa za proračun opreme pod tlakom te nositelj izobrazbe i usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (moduli M1 i M2) na kojima je i predavač. Savjetnik je u više hrvatskih tvrtki, proizvođača termotehničke opreme. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva, britanskog Udruženja za istraživanje i informiranje u graditeljstvu (BSRIA), Međunarodne radne skupine za kvantitativnu infracrvenu termografiju (QIRT), mađarske udruge Thermo - Mathe, Austrijskog društva za termografiju (ÖGfTh) i izdavačkog savjeta časopisa ‘QIRT Journal’ i predsjednik je Hrvatsko-hispanskog društva. Govori engleski jezik, a služi se njemačkim i ruskim jezikom.

fast_rewindPovratak