Akreditacijski nadzori nad ovlaštenim inspekcijskim tijelima

Inspekcijska tijela dokazuju svoju kompetentnost potvrdom o akreditaciji koja je dokaz, koji je izdala neovisna institucija, o osposobljenosti inspekcijskog tijela za obavljanje pojedinih zadataka u tehničkoj inspekciji (periodičkim pregledima) opreme pod tlakom.
Točan opis poslova za koje je osposobljeno pojedino inspekcijsko tijelo prikazuje se u potvrdi i prilogu akreditaciji. Ti su dokumenti javno dostupni na internetskoj stranici akreditacijskog tijela (Hrvatske akreditacijske agencije).
Potvrda o akreditaciji s pratećim prilogom elementi su za traženje i dobivanje ovlaštenja nadležnog ministarstva. Ovlaštenje daje pravo ovlaštenom tijelu da obavlja periodičke preglede opreme pod tlakom sa zakonskom težinom, a o rezultatima tih pregleda ovisi daljnji status uporabljivosti pregledane opreme.
Akreditirano inspekcijsko tijelo ima akreditaciju koja važi pet godina. Tijekom akreditacijskog ciklusa akreditacijsko tijelo je obvezno nadzirati i utvrditi je li akreditirano tijelo zadržalo osposobljenost za izvođenje periodičkih pregleda opreme pod tlakom.
Nadzori nad akreditiranim inspekcijskim tijelom provode se u pravilu jednom godišnje. Provedba nadzornih ocjenjivanja temelji se na:
• obvezama akreditacijskog tijela u provedbi nadzora nad akreditiranim i ovlaštenim inspekcijskim tijelima
• rasponu nadzornih ocjenjivanja tijekom akreditacijskog ciklusa
• zahtjevima za akreditirana i ovlaštena inspekcijska tijela prema akreditacijskom tijelu i korisnicima usluga akreditiranog tijela.
Uspješno provedeni nadzori nad ovlaštenim inspekcijskim tijelima uvjet su za održavanje ovlaštenog statusa.

Autor
  • Vrebcevic_mladen Mladen VREBČEVIĆ, dipl. ing.
    Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb

    Rođen je 17. kolovoza 1958. godine. Diplomirao je 1983. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju 1985. - 1990. godine radio je u (nekadašnjem) Elektrotehničkom institutu 'Rade Končar' kao razvojni inženjer, 1991. - 1993. u tvrtki Sila, odnosno Sila Rapid iz Zagreba kao voditelj Službe kontrole kvalitete, 1993. - 1994. u tvornici posuđa Gorica kao glavni tehnolog (voditelj odjela) i 1994. - 1997. u tvrtki Dalekovod kao inženjer konstruktor. Od 1997. godine radi u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, gdje je najprije bio savjetnik, a zatim i viši savjetnik, voditelj odsjeka i načelnik odjela, dok je danas pomoćnik ravnatelja. Ima 21 godinu radnog iskustva u razvoju i primjeni sustava akreditiranja u Hrvatskoj, a sudjelovao je u brojnim projektima akreditiranja i uspostava sustava akreditacije u inozemstvu. Isto tako, sudjeluje kao predavač na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Član je Certifikacijskog komiteta u Europskoj koordinaciji za akreditaciju (EA), Hrvatskog društva za kvalitetu i Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb. Govori engleski jezik.

fast_rewindPovratak