Nove tehničke upute kao pomoć kod periodičkih pregleda opreme pod tlakom

Radi ujednačavanja kvalitete provedbe postupaka pregleda i ispitivanja različitih vrsta opreme pod tlakom, koja provode ovlaštena inspekcijska tijela, uz izdanje Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom iz 2017. godine, Sekcija za opremu pod tlakom priredila je i izdala Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017).
U Tehničkim uputama su, uz pojedinu vrstu tlačne opreme, navedene osnovne smjernice za periodičke preglede, temeljene na odgovarajućim normama i iskustvu provedbe periodičkih pregleda. Pri tome je velik iskorak prema ujednačavanju opsega i razine provedbe periodičkih pregleda napravljen formiranjem Kontrolnih lista za periodičke preglede. Kontrolne liste su za inspektore podsjetnik o aktivnostima koje trebaju provesti tijekom periodičkog pregleda opreme pod tlakom, a za vlasnika, odnosno korisnika opreme informacija o opsegu posla koji (ni)je obavio inspektor na njihovoj tlačnoj opremi.
Stalno dopunjavanje Kontrolnih lista tako je postalo nužnost i obveza za obje uključene strane.
Nakon 16. hrvatskog seminara o tlačnoj opremi bit će objavljeno novo, dopunjeno, treće izdanje Tehničkih uputa.

Autor
  • Boras_ivanka prof. dr. sc. Ivanka BORAS, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođena je 4. studenog 1967. godine u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Diplomirala je 1991. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i magistrirala 1994. i doktorirala 1998. godine. Od 1991. godine radi na FSB-u, gdje je danas redovita profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, a uz to je i zamjenica predstojnika Zavoda i voditeljica Katedre za tehničku termodinamiku. Područje njezinog znanstvenog i stručnog djelovanja su prijelaz topline, toplinski aparati, posude pod tlakom i infracrvena termografija. Uz to, sudjeluje u realizaciji brojnih stručnih skupova iz područja energetske certifikacije osoblja i opreme pod tlakom i stručna je ocjeniteljica Hrvatske akreditacijske agencije. Objavila je brojne znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim časopisima, odnosno na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima te više stručnih projekata i ekspertiza. Govori engleski jezik.

fast_rewindPovratak