Relevantnost i kvaliteta rezultata ultrazvučnog mjerenja debljine

U Tehničkim uputama za provođenje periodičkih pregleda opreme pod tlakom, u okviru predviđenih aktivnosti kod pregleda opreme, specificirano je i ispitivanje ultrazvukom. Relevantnost i kvaliteta dobivenih rezultata mjerenja debljine ultrazvukom osigurava i povjerenje u provedeno ispitivanje i/ili inspekciju. U konačnici, jedinstveni pristup u primjeni predviđenih metoda ispitivanja u periodičkim pregledima treba osigurati sigurnost rada opreme pod tlakom. U kolikoj se mjeri to doista postiže kada je riječ o mjerenju debljine ultrazvukom u svakodnevnoj praksi, valja razmotriti iz usporednog prikaza tehničkih zahtjeva i situacija koje se susreću u primjeni mjerenja debljine u realnim uvjetima.

Autor
  • Markucic_damir prof. dr. sc. Damir MARKUČIČ, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 26. travnja 1962. godine u Zagrebu, gdje je završio srednju školu (Matematičko-informatički obrazovni centar). Diplomirao je 1990. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i magistrirao 1995. i doktorirao 1998. godine. Danas je redoviti profesor na FSB-u, predstojnik Zavoda za kvalitetu i voditelj Laboratorija za nerazorna ispitivanja. Uz to, u razdoblju 2004. - 2008. godine bio je i prodekan za nastavu FSB-a. U sklopu nastavnog rada predaje kolegije iz područja osnova i primjene nerazornih metoda ispitivanja (NDT), a njegovi profesionalni i znanstveni interesi obuhvaćaju pouzdanost primjene i provedbe NDT-metoda, uspješnost postupaka detekcije, ponovljivost i obnovljivost ispitnih rezultata, računalnu radiografiju te karakterizaciju materijala i ispitnih sustava. Kao autor i suatuor objavio je brojne znanstvene i stručne radove Govori engleski i slovenski jezik, a služi se i njemačkim jezikom.

fast_rewindPovratak