Izobrazba inspektora za periodičke preglede opreme pod tlakom

Nakon stavljanja periodičkih pregleda opreme pod tlakom na tržište, a što se dogodilo izlaženjem Pravilnika o periodičkim pregledima opreme pod tlakom (NN 27/2017) ovlašteno je više od 12 tijela na području Hrvatske za obavljanje tih poslova. Većina zaposlenih u tim tijelima, posebice mladih inženjera, prvi se puta susrela s poslovima pregleda i ispitivanja. Također je primijećena velika fluktuacija zaposlenika i iz tijela u tijelo i odlazaka većeg broja inspektora u mirovinu, koji su zamijenjeni mladim kadrovima.
Po uzoru na ostale članice Europske unije, i u Hrvatskoj je odlučeno uvesti izobrazbu inspektora i njihovo razvrstavanje u tri stupnja ovisno o radnom stažu ostvarenom u području inspekcije opreme pod tlakom.
Svrha izobrazbe je upoznati osobe koje rade na periodičkim pregledima stabilne opreme pod tlakom s bitnim aktivnostima koje moraju provoditi tijekom pregleda kako bi se osigurala maksimalna sigurnost opreme u radu.
Cilj izobrazbe je jedinstven pristup periodičkim pregledima temeljen na postojećoj regulativi i normama i znanstvenim spoznajama iz tog područja.
Izobrazba je predviđena za dobivanje I., II., i III. stupnja i održavanje statusa u pojedinom stupnju.

Autor
  • Svaic_srecko prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing.
    Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije, Sekcija za tlačnu opremu, Zagreb

    Rođen je 8. listopada 1947. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1972. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i magistrirao 1979. i doktorirao 1990. godine. Uz to, završio je brojne programe usavršavanja u tvrtkama i visokoškolskim i istraživačkim ustanovama u inozemstvu. U razdoblju 1972. - 1975. godine radio je kao razvojni inženjer za kućanske aparate u Institutu ‘Rade Končar’. Od 1975. godine radio je na FSB-u, najprije kao voditelj Laboratorija za toplinu i toplinske uređaje, a zatim i kao znanstveni asistent, znanstveni suradnik i docent, viši znanstveni suradnik i izvanredni profesor i konačno kao redoviti profesor. Kao autor ili suautor objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova te sudjelovao u izradi više od 400 studija, elaborata i razvojnih konstrukcija za potrebe gospodarstva. Voditelj je dva tehnička odbora Hrvatskog zavoda za norme, tehnički je ekspert Hrvatske akreditacijske agencije, Instituta za akreditaciju Makedonije i Slovenske akreditacije za opremu pod tlakom. Uz to, bio je stručni savjetnik u izradi pravilnika iz područja opreme pod tlakom u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. U području cijeloživotne izobrazbe osnivač je seminara o opremi pod tlakom, obnovljivim izvorima energije, infracrvenoj termografiji i primjeni programa za proračun opreme pod tlakom te nositelj izobrazbe i usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (moduli M1 i M2) na kojima je i predavač. Savjetnik je u više hrvatskih tvrtki, proizvođača termotehničke opreme. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva, britanskog Udruženja za istraživanje i informiranje u graditeljstvu (BSRIA), Međunarodne radne skupine za kvantitativnu infracrvenu termografiju (QIRT), mađarske udruge Thermo - Mathe, Austrijskog društva za termografiju (ÖGfTh) i izdavačkog savjeta časopisa ‘QIRT Journal’ i predsjednik je Hrvatsko-hispanskog društva. Govori engleski jezik, a služi se njemačkim i ruskim jezikom.

fast_rewindPovratak