Zbirka naputaka

Uz Zbornik radova 6. hrvatskog seminara o tlačnoj opremi tiskana je i Zbirka naputaka za opremu pod tlakom koju je pripremila stručna skupina Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva s ciljem pojašnjavanja određenih činjenica vezanih uz provođenje propisa i olakšavanje njihove primjene.

Zbirka naputaka za opremu pod tlakom

Sadržaj:

 • Predgovor
 • Uvod
 • I. Naputci za stabilnu opremu pod tlakom
 • 1. Pravilnik o tlačnoj opremi
 • 2. Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama
 • 3. Pravilnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom
 • I/1. Naputak za izradu dokumentacije za stabilnu opremu pod tlakom
 • I/2. Naputak za prijelazno razdoblje
 • I/3. Naputak za stavljanje hrvatske oznake sukladnosti
 • I/4. Naputak za proračun spremnika za UNP volumena do 13 m3
 • I/5. Naputak za ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti
 • II. Naputci za pokretnu tlačnu opremu
 • 1. Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi
 • II/1. Naputak za izradu dokumentacije za pokretnu tlačnu opremu
 • II/2. Naputak za prijelazno razdoblje
 • II/3. Naputak za stavljanje hrvatske oznake sukladnosti
 • III. Naputak za aerosolne raspršivače
 • 1. Pravilnik o aerosolnim raspršivačima
 • IV. Naputak za ocjenjivanje osposobljenosti tijela za ocjenu sukladnosti

Ovdje možete preuzeti Zbirku naputaka u elektroničkom obliku

input