Prijava sudionika

info_outline Autori radova koji će biti izlagani na Seminaru oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Ukoliko rad ima više autora, plaćanja kotizacije je oslobođen samo onaj koji će izlagati na Seminaru.

Kotizacija: 1000,00 kn
(800,00 kn + PDV)

U cijenu kotizacije uključen je pristup predavanjima, pisani materijali, kava/sok u pauzama predavanja i zakuska.

Nakon održanog skupa svi sudionici dobivaju Elektronički zbornik sa svim dostavljenim prezentacijama, radovima i videosnimkama izlaganja, okruglih stolova i diskusija.

Napomena:
Molimo popuniti sva polja prijave jer se nepotpune prijave neće uzimati u obzir.

Osobni podaci:

Način plaćanja:

Uvjeti plaćanja (otvara se u novom prozoru)