Utjecaj centralne i lokalne regulacije u sustavima daljinskog grijanja na poboljšanje energetskih značajki zgrada

Na osnovi podataka o izmjerenoj količini isporučene toplinske energije za šest objekata priključenih na sustav daljinskog grijanja, s različitim stupnjem regulacije, komparativnom su analizom
determinirani kvantitativni pokazatelji poboljšanja energetskih značajki zgrada zbog primjene
automatske regulacije. Analiza je provedena za razdoblje od sedam sezona grijanja na osnovi specifične potrošnje toplinske energije korelirane s meteorološkim podacima.
Time je dokazan značajan potencijal za uštedu na toplinskoj energiji u zgradama koji se kreće između 10% za slučaj primjene centralne regulacije i više od 30% za slučaj primjene automatske regulacije. Prikazana je i funkcionalna veza između stupnja automatizacije na konzumnom dijelu i načina upravljanja procesom proizvodnje toplinske energije kao i osnovni mehanizmi postignutih ušteda na energiji. Ekstrapolacija postignutih rezultata ukazuje na skup mjera koje su neophodne za provođenje u cilju podizanja energetskih značajki cjelokupnog sustava daljinskog grijanja i na smanjenje emisije ugljičnog dioksida i oslobađanje skrivenih proizvodnih kapaciteta.

Autor
  • Andrasic_davor Davor ANDRAŠIĆ, mast. inž. maš., spec. inž. en. ef.
    JKP Subotička toplana, Subotica, Srbija

    Rođen je 10. studenoga 1975. godine. Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu tehničkih znanosti (FTN) Sveučilišta u Novom Sadu (Srbija), na Strojarskom odjelu i smjeru Toplinska tehnika. Uz to, 2006. je završio specijalistički poslijediplomski studij prava energetike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu (Srbija), a 2012. godine i specijalistički akademski poslijediplomski studij energetske učinkovitosti u zgradarstvu na FTN-u. Isto tako, stručno se usavršavao u području rashladnih i sustava klimatizacije na Tajlandu (2002.) i u području toplinske tehnike u Japanu (2013. godine). Također je stalni sudski vještak za područje strojarstva - uža specijalnost termotehnika, termoenergetika, procesna i plinska tehnika (od 2011.) i ima položen stručni ispit (2005. godine), certifikate iz područja energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom, licence za odgovornog projektanta i izvođača termotehnike, termoenergetike, procesne i plinske tehnike, strojarskih instalacija objekata vodoopskrbe i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike, transportnih sredstava, skladišta i strojarskih konstrukcija i tehnologije i za odgovornog inženjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu. U razdoblju 2000. - 2002. bio je stručni suradnik na FTN-u, a 2002. - 2003. projektant u tvrtki Termoprojekt iz Subotice. Od 2003. godine radi u subotičkoj toplinarskoj tvrtki Subotička toplana, pri čemu je najprije bio inženjer razvoja, izgradnje i nadzora, a zatim rukovoditelj razvojno-tehničkog sektora, dok je danas izvršni direktor energetskog sustava. Uz to, certificirani je recenzent međunarodnih znanstvenih časopisa 'Energy and Buildings' i 'Applied Energy' i organizator i/ili predavač niza predavanja u suradnji s Inženjerskom komorom Srbije i na brojnim drugim znanstvenim i stručnim skupovima. Predsjednik je Regionalnog odbora Matične sekcije projektanata IKS-a i Podsekcije diplomiranih strojarskih inženjera (od 2006.), član i voditelj projekata Europske agencije za rekonstrukcije (EAR) i potpredsjednik Tima za energetiku grada Subotice (od 2008. godine). Govori engleski, a služi se i mađarskim jezikom.

fast_rewindPovratak

input