Načela energetske učinkovitosti u proizvodnji toplinske energije u sustavima daljinskog grijanja

Praktična primjena načela energetske učinkovitosti u upravljanju proizvodnjom toplinske energije u sustavima daljinskog grijanja upravljanih potrošnjom podrazumjeva multidisciplinarnost pristupa energetskom bilanciranju cjelokupnog sustava u realnom vrijemenu uz konstantno uvažavanje kriterija optimiranja temeljenih na načelima minimiranja toplinskih gubitaka i viška plasiranog toplinskog potencijala i konstante usklađenosti proizvodnje i realnih potreba za toplinskom energijom. Poznavanje korelacijskih sprega dinamičkih karakteristika toplinskog konzuma i proizvodnje toplinske energije, koja mora biti utemeljena na validnim i pravovremenim povratnim informacijama o toj međusobnoj usklađenosti, predstavlja jedan od ključnih čimbenika u maksimiranju stupnja učinkovitosti i proizvodnje toplinske enegije i rada celokupnog sustava. U tom se smislu načela energetske učinkovitosti osnivaju na sinergiji djelovanja na dva područja: 'production side managementu' i 'demand side managementu'.
Zbog funkcionalne povezanosti proizvodnje i distribucije u sustavima upravljanim potrošnjom i benefita koji se ostvaruju na oba područja sinergijskim djelovanjem spomenutih načela menadžmenta razmjerno je teško determinirati pripadnost pojedinih mjera određenom području djelovanja. Dinamički profil promjene potrebe za toplinskom energijom omogućava uspostavljanje analogije između upravljanja proizvodnjom na energetski učinkovit način i pogađanja u centar mete koja se pomiče na razmjerno predvidiv način. Stoga, za postizanje cilja maksimiranja učinkovitosti proizvodnje postoji neophodnost primjene određenih mjera menadžmenta koje će za rezultat imati konvergiranje energetskih i ekonomskih parametara proizvodnje maksimalnim vrijednostima. Neke od mjera koje će usmjeriti proizvodne procese toplana prema spomenutom cilju su pravilna primjena načela utilizacijskih tehnologija u proizvodnji, poznavanje karakteristika učinkovitosti proizvodnih agregata i njihov permanentni monitoring i usuglašavanje, evaluacija stupnja jednovremenosti djelovanja toplinskog konzuma, korištenje akumulacijskog potencijala mreže i 'peak-load shifting', evaluacija 'peak-to-average load ratioa', odnosno 'peak-to-base load ratioa', poznavanje karakteritika termičke inercije i termičke akumulacije objekata te njihovo korištenje, poznavanje odnosa transmisijskih i ventilacijskih gubitaka objekata, uravnoteženje segmenata konzumnog područja korištenjem funkcija 'ramp' i 'boost' sustava automatskog upravljanja na toplinskim podstanicama, monitoring usaglašenosti programiranih funkcionlnih relacija u programabilnim logičkim kontrolerima (PLC) toplinskih podstanica između vanjske i temperature sekundarnog razvoda na osnovi praćenja temperatura u prostoriji i tehno-ekonomske analize primjene spomenutih mjera.
Osim spomenutih mjera, od velikog je značaja i stvaranje okruženja u kojem se krajnji potrošač motivira na primjenu mjera energetske učinkovitosti jer će se, kao posljedica toga, djelovanje u smjeru energetskih ušteda translatirati i do proizvodnog segmenta energetskog subjekta. U tom smislu neophodno je generiranje rezultante koja će vektor djelovanja energetskih subjekata i vektor djelovanja tijela lokalne samouprave na tom području usmjeriti prema uspostavljanju financijski održivog, pravičnog i motivirajućeg tarifnog sustava.

Autor
  • Andrasic_davor Davor ANDRAŠIĆ, mast. inž. maš., spec. inž. en. ef.
    JKP Subotička toplana, Subotica, Srbija

    Rođen je 10. studenoga 1975. godine. Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu tehničkih znanosti (FTN) Sveučilišta u Novom Sadu (Srbija), na Strojarskom odjelu i smjeru Toplinska tehnika. Uz to, 2006. je završio specijalistički poslijediplomski studij prava energetike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu (Srbija), a 2012. godine i specijalistički akademski poslijediplomski studij energetske učinkovitosti u zgradarstvu na FTN-u. Isto tako, stručno se usavršavao u području rashladnih i sustava klimatizacije na Tajlandu (2002.) i u području toplinske tehnike u Japanu (2013. godine). Također je stalni sudski vještak za područje strojarstva - uža specijalnost termotehnika, termoenergetika, procesna i plinska tehnika (od 2011.) i ima položen stručni ispit (2005. godine), certifikate iz područja energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom, licence za odgovornog projektanta i izvođača termotehnike, termoenergetike, procesne i plinske tehnike, strojarskih instalacija objekata vodoopskrbe i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike, transportnih sredstava, skladišta i strojarskih konstrukcija i tehnologije i za odgovornog inženjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu. U razdoblju 2000. - 2002. bio je stručni suradnik na FTN-u, a 2002. - 2003. projektant u tvrtki Termoprojekt iz Subotice. Od 2003. godine radi u subotičkoj toplinarskoj tvrtki Subotička toplana, pri čemu je najprije bio inženjer razvoja, izgradnje i nadzora, a zatim rukovoditelj razvojno-tehničkog sektora, dok je danas izvršni direktor energetskog sustava. Uz to, certificirani je recenzent međunarodnih znanstvenih časopisa 'Energy and Buildings' i 'Applied Energy' i organizator i/ili predavač niza predavanja u suradnji s Inženjerskom komorom Srbije i na brojnim drugim znanstvenim i stručnim skupovima. Predsjednik je Regionalnog odbora Matične sekcije projektanata IKS-a i Podsekcije diplomiranih strojarskih inženjera (od 2006.), član i voditelj projekata Europske agencije za rekonstrukcije (EAR) i potpredsjednik Tima za energetiku grada Subotice (od 2008. godine). Govori engleski, a služi se i mađarskim jezikom.

fast_rewindPovratak

input