Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do Toplane

Postojeći spojni vrelovod od TE-TO Osijek do stare Toplane duljine 4,7 km, nazivnog promjera DN 550 predstavlja 'usko grlo' za daljnji razvoj vrelovodnog konzuma, širenje vrelovodne mreže i snižavanje temperaturnog režima. Zbog starosti i dotrajalosti (nadzemni dio je na dosta mjesta bio oštećen tijekom Domovinskog rata) ugrožena je sigurnost opskrbe toplinskom energijom krajnjih kupaca priključenih na vrelovodni sustav u Osijeku. Novi spojni vrelovod DN 800 ići će istom trasom, bit će u potpunosti položen podzemno i izvest će se tehnikom predizoliranih cijevi s ugrađenim sustavom za detekciju vlage.
Studija izvodljivosti pripremljena je kao podloga za sufinanciranje projekta europskom financijskom pomoći iz mehanizma ITU u sklopu Operativnog programa 'Konkurentost i kohezija 2014. – 2020.' Revitalizacija spojnog vrelovoda doprinijet će ostvarenju tematskog cilja 4c3 koji se odnosi na povećanje učinkovitosti centralnih toplinskih sustava. Gubici toplinske energije vrelovodne mreže smanjit će se sa 7,66% na 6,49%, što će rezultirati uštedama na primarnom gorivu od 6712 MW h godišnje. Također, stvaranjem povoljnijih hidrauličkih uvjeta u vrelovodnoj mreži omogućit će se priključenje novih potrošača i smanjiti potrošnja električne energije za pogon 'booster' pumpi i glavnih cirkulacijskih pumpi za 2713 MW h godišnje, odnosno za 6537 MW h, iskazano u primarnoj energiji. Te će uštede rezultirati smanjenjem emisija ugljičnog dioksida za 4484 t godišnje. Provedbom projekta izravno će se doprinijeti i ostvarenju energetsko-klimatskih ciljeva definiranih strategijom 'Europa 2020.'
Analiza troškova i koristi je pokazala da za uspješnu realizaciju projekta i ostvarenje spomenutih ciljeva treba osigurati financijsku pomoć u iznosu 46,5 milijuna kuna, odnosno 59,6% prihvatljivih investicijskih troškova.

Autor
  • Mihaljevic_ivica dr. sc. Ivica MIHALJEVIĆ, dipl. ing.
    HEP Toplinarstvo d.o.o., Pogon Osijek, Osijek

    Rođen je 1966. godine u Zloselima pokraj Kupresa (Bosna i Hercegovina). Diplomirao je 1991. na studiju strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Energetika. Uz to, magistrirao je 1998. i doktorirao 2016. godine također na FSB-u. Nakon završetka studija najprije je radio u HEP-u, u Odjelu za distribuciju toplinske energije Pogona TE-TO Osijek kao inženjer za eksploataciju, a zatim i kao rukovoditelj Odjela. Nakon toga, bio je tehnički rukovoditelj Pogona Osijek HEP Toplinarstvu, a od 2004. godine je i direktor Pogona. Objavio je nekoliko stručnih i znanstvenih radova i sudjelovao je na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva, Društva energetičara Osijek i Lean Menadžment Inicijative. Govori engleski jezik.

fast_rewindPovratak

input