Statička i dinamička metoda za alokaciju toplinske energije u sustavima s parcijalnim relativnim mjerenjem potrošnje

Od uvođenja mjerenja potrošnje grijanja razdjelnicima topline, aktualno je pitanje alokacije ukupno potrošene energije u stambenoj zgradi na pojedine potrošače. Budući da razdjelnici topline potrošnju očitavaju u impulsima koji u općem slučaju nemaju (javno) poznatu energetsku vrijednost, takva se očitanja mogu koristiti jedino u relativnom odnosu. Ako svi potrošači u zgradi imaju ugrađene razdjelnike topline, tada je informacija o potrošnji koju pružaju razdjelnici dovoljna za potpunu i točnu alokaciju utrošene toplinske energije. No problem nastaje ako postoje potrošači koji nemaju ugrađene razdjelnike topline. Tada udio toplinske energije koju troše takvi potrošači nije mjeren.
Stoga valja predstaviti ćemo dvije metode: statičku i dinamičku, kojima se post festum provodi alokacija utrošene toplinske energije i istaknuti i usporediti njihove matematičke karakteristike.

Autor
  • Hatzivelkos_aleksandar mr. sc. Aleksandar HATZIVELKOS, dipl. ing.
    Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica

    Rođen je 17. veljače 1974. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu (XV. gimnaziju). Diplomirao je matematiku 2002. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Primijenjena matematika. Nakon studija neko je vrijeme bio znanstveni novak na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a danas je predavač i viši predavač na Veleučilištu Velika Gorica. Uz to, kao vanjski suradnik drži nastavu matematike na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i na više tehničkih visokih učilišta. Znanstveno područje interesa mu je matematičko modeliranje složenih sustava. Autor je petnaest znanstvenih i stručnih radova. Dobitnik je Rektorove nagrade.

fast_rewindPovratak

input