Uvođenje sustava za optimiranje proizvodnje toplinske energije u kotlovnici Vidrićeva 1 u Velikoj Gorici

Centralni toplinski sustav Velike Gorice sastoji se od četiri međusobno povezane kotlovnice ukupne instalirane snage 51,835 MW. Vodeća kotlovnica je na lokaciji Vidrićeva 1 i ima ukupnu instaliranu snagu 19,779 MW.
Zbog toga valja prikazati uvođenje sustava za optimiranje proizvodnje toplinske energije u toj vodećoj kotlovnici. S obzirom na uočene prilike koje pruža modernizacija i automatizacija procesa proizvodnje toplinske energije, HEP Toplinarstvo je 2019. godine ugovorilo radove na uvođenju sustava za optimiranje proizvodnje toplinske energije u kotlovnici Vidrićeva 1.
Pri uvođenju sustava za optimiranje proizvodnje toplinske energije, kao jedan do dodatnih zahtjeva je bila i rekonstrukcija toplinske stanice, koja je u zajedničkom objektu, kako bi kotlovnica u Vidrićevoj 1 s novim sustavom upravljanja mogla ispuniti benefite, koji su bili osnova za pokretanje investicije:
• smanjenje gubitaka u proizvodnji toplinske energije
• potpunu autonomiju u vođenju i kaskadnom upravljanju toplovodnih kotlova
• osiguranje preduvjeta za rad kotlovnice s maksimalnom snagom.

Autor
  • Majdis_andrej Andrej MAJDIŠ, dipl. ing.
    HEP Toplinarstvo d.o.o., Pogon posebne toplane, Zagreb

    Rođen je 28. rujna 1985. godine u Osijeku, gdje je završio Elektrotehničku i prometnu Školu. Diplomirao je elektrotehniku 2009. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2009. godine radi u HEP Toplinarstvu, gdje je danas pomoćnik direktora Pogona posebne toplane. Govori engleski i njemački jezik.

fast_rewindPovratak

input