Povećanje učinkovitosti centraliziranih toplinskih sustava u Srednjoj i Istočnoj Europi

Projekt KeepWarm, punog naziva 'Povećanje učinkovitosti centraliziranih toplinskih sustava u centralnoj i istočnoj Europi', odvija se pod okriljem programa 'Obzor 2020.' koji ima za cilj ubrzavanje isplativih investicija u modernizaciju centraliziranih toplinskih sustava. Projekt promiče održivi način obnove postojećih toplinskih sustava unaprjeđenjem operativnosti, tranzicijom na obnovljive izvore, povećanjem energetske učinkovitosti i jačanjem kapaciteta. Pristupom 'korak-po-korak' u nekoliko radnih paketa projekt predlaže najprikladniji način rekonstrukcije centraliziranih toplinskih sustava trenutačnoj situaciji i kontekstu.
Nakon održavanja nekoliko ciklusa treninga u pet različitih područja (tehnički dio, integracija obnovljivih izvora energije, financijski dio, organizacijski dio te komunikacija), 11 partnera na projektu surađuju s pilot-gradovima, odnosno toplanama kako bi se izradile različite studije isplativosti povećanja energetske učinkovitosti i integracije obnovljivih izvora. Također, velika je pozornost postavljena na asistenciju pilot-projektima u ostvarivanju investicija pomoću inovativnih financijskih mehanizama. Kao rezultat projekta očekuje se više od 15 investicija i 10 poslovnih modela koje će se poslužiti ostalim centraliziranim toplinskim sustavima kao moguća strategija rekonstrukcije i primjeri dobre prakse. Uz to, cilj projekta je i integracija strategije obnove u lokalne akcijske planove te regionalne i nacionalne strategije s ciljem uspješne energetske tranzicije.

Autor
  • Novosel_tomislav Tomislav NOVOSEL, mag. ing. mech.
    Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb

    Diplomirao je 2012. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na Procesno-energetskom smjeru. Uz to, na FSB-u je upisao poslijediplomski doktorski studij. Nakon diplomiranja, najprije je neko vrijeme bio znanstveni novak na FSB-u. Iskustvo je stjecao na brojnim europskim projektima iz područja energetske učinkovitosti, održivog razvoja i obnovljivih izvora. Od 2019. godine radi u Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske i to prvenstveno na projektima iz područja energetskog planiranja i u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz europskih sredstava.

Ostali autori

mr. sc. Velimir ŠEGON, dipl. ing.
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb

Marko ČAVAR mag. ing. mech.
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb

doc. dr. sc. Goran KRAJAČIĆ, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Nikola MATAK mag. ing. mech.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Tihomir CAPAN, univ. bacc. ing. mech.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindPovratak

input