Toplinarstvo u Bosni i Hercegovini - sadašnje stanje i perspektive

U Bosni i Hercegovini, na državnoj i na entitetskoj razini (Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske), ne postoji jedinstvena evidencija o sustavima daljinskog grijanja, iako su u posljednjih 20-ak godina rađene različite studije iz područja energetike koje su obrađivale i takve sustave. Na razini BiH-a i entiteskim razinama napravljene su energetske strategije, akcijski planovi za obnovljive izvore energije i za energetsku učinkovitost, ali ni u tim dokumentima nije dan pregled svih aktivnih sustava daljinskog grijanja u BiH-u. Dok s jedne strane ne postoji kvalitetan monitoring provedbe strategija i akcijskih planova (ili on nije učinkovit), s druge strane te strategije i planovi su dosta daleko od realnosti.
Agencija za statistiku BiH je u svojim redovnim anketama o potrošnji kućanstava i u anketi o potrošnji energije u njima prikupila je određene podatke o broju kućanstava priključenih na sustave daljinskog grijanja. S druge strane, napravljena je i procjena autora o broju priključenih kućanstava na sustave daljinskog grijanja u BiH-u i njihov udio u ukupnom broju kućanstava, a na osnovi analiziranja takvih pojedinačnih sustava. Uzimajući u obzir sve to i podatke o sustavima daljinskog grijanja u Europskoj uniji, broj kućanstava priključenih na daljinsko grijanje u odnosu na ukupan broj kućanstava u BiH-u iznosi oko 1 %. Istraživanjem različitih izvora podataka, uključujući podatke općina, može se reći da danas u BiH-u u 32 općine i grada (od ukupno 143) postoje sustavi daljinskog grijanja koji su u pogonu.
Budućnost sustava daljinskog grijanja, odnosno toplinarstva u BiH-u je neizvjesna ako ne bude sustavnog djelovanja svih razina vlasti. Postojeći sustavi će vjerovatno nastaviti raditi, a neki od njih će bti i prošireni. S druge strane, upitan je razvoj novih sustava i on se u skoroj budućnosti ne očekuje u značajnoj mjeri.

Autor
  • Petrovic_semin mr. sc. Semin PETROVIĆ, dipl. ing.
    Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

    Rođen je 1969. godine u Voljicu (Bosna i Hercegovina). Osnovnu i srednju (strojarsku tehničku) školu završio je u Gornjem Vakufu. Diplomirao je na studiju strojarstva na Strojarskom fakultetu Sveučilšta u Sarajevu (BiH), gdje je također završio i poslijediplomski studij. Od 1996. godine radi u Istraživačko-razvojnom centru za gasnu tehniku (IGT) iz Sarajeva, na mjestu projekt-menadžera, pri čemu je sudjelovao u ostvarivanju velikog broja projekata iz područja plinske tehnike, energetske učinkovitosti i obnovljvih izvora energije. Uz to, bio je član timova za izradu nekoliko strateških dokumenata i akcijskih planova iz područja energetike u BiH-u.

Ostali autori

dr. sc. Adnan ĐUGUM, dipl. ing.
Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

mr. sc. Nijaz DELALIĆ, dipl. ing.
Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

fast_rewindPovratak

input