Tehno-ekonomska analiza kogeneracijskog postrojenja spojenog na centralizirani toplinski sustav Ogulina

Borba protiv globalnog zatopljenja posljednjih godina postaje glavni prioritet međunarodne zajednice pa i Hrvatske. Potiče se povećanje energetske učinkovitosti u gradnji i primjena obnovljivih izvora energije kako bi se zaustavile emisije štetnih plinova u atmosferu. Zbog tog razloga u fokus je stavljena je biomasa, jedan od obnovljivih izvora kojim Hrvatska obiluje.
Poznavanjem osnovnih karakteristika biomase i kogeneracijskih postrojenja i podataka iz prakse izvedena je tehno-ekonomska analiza izgradnje postrojenja s organskim Rankineovim ciklusom (ORC) uz postojeću tvornicu parketa u Ogulinu. Tvornica ima velike potrebe za toplinskom i električnom energijom, a sadašnji način dobivanja korisne energije može se unaprijediti. Analiza prikazuje i razrađuje sve važne ulazne i izlazne parametre koji služe za ocjenjivanje isplativosti izgradnje takvih postrojenja.
Rezultati su pokazali najveću isplativost dimenzioniranja postrojenja prema baznom električnom opterećenju i kada se uz cijenu prodane električne energije isplaćuje tržišna premija. Isplativost spajanja na CTS Ogulina pokazala se upitnom zbog male linearne gustoće toplinske energije i niskih prihoda od prodaje energije, no u tim slučajevima stupnjevi iskoristivosti biomase su najveći. Isplativost ulaganja u CTS povećala bi se spajanjem većeg broja potrošača.

Autor
  • Kirasic_edi Edi KIRASIĆ, univ. bacc. ing. mech.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 30. travnja 1995. godine u Zagrebu. Diplomirao je 2019. godine na preddiplomski studij energetike na sveučilišnom studiju strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega je nastavio s diplomskim studijem energetike. Tijekom studija boravio je na stručnoj praksi u HE Gojak i HE Lešće u sklopu HEP Proizvodnje, a trenutačno boravi na praksi u Energetskom institutu Hrvoje Požar i demonstrator na kolegiju Osnove energetike na FSB-u. Član je Studentske udruge za promicanje energetske učinkovitosti i savjetovanje (SUPEUS).

Ostali autori

prof. dr. sc. Neven DUIĆ, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindPovratak

input