Višeciljno optimiranje centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava na godišnjoj razini

Osim smanjenja polazne temperature, koncept četvrte generacije centraliziranih toplinskih sustava (CTS) također uključuje integraciju grijanja, hlađenja i proizvodnje električne energije. Zbog visoke razine povezanosti, broja uključenih energetskih tehnika i rješenja i razmjerno dugog, ali istodobno detaljnog vremenskog koraka, optimiranje takvih sustava predstavlja izazov. Do sada je provedeno samo optimiranje CTS-a za cijelu godinu, pri čemu je detaljna optimizacija CTS-a rezervirana za malu vremensku skalu, uobičajeno pokrivajući određene dane ili tjedne.
Stoga je cilj razviti višekriterijski optimizacijski model CTS-a koji se temelji na satnoj analizi, a koji je sposoban definirati proizvodne kapacitete, uključujući veličinu toplinskog spremnika i njihov rad tijekom cijele godine. Funkcije cilja su minimiranje ukupnih troškova sustava, što uključuje diskontirane investicijske i operativne troškove, i minimiranje utjecaja na okoliš u smislu emisije ugljičnog dioksida. Koristeći višestruko optimiranje, istraživanje pokazuje da za jednaku razinu emisije CO2 kombinirani sustavi daljinskog grijanja i hlađenja imaju niže ukupne diskontirane troškove u usporedbi sa sustavima daljinskog grijanja i hlađenja koji rade odvojeno.

Autor
  • Dorotic_hrvoje Hrvoje DOROTIĆ, mag. ing. mech.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 30. svibnja 1991. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2016. godine na diplomskom studiju strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, tijekom studija boravio je na Tehničkom sveučilištu u Delftu (Nizozemska) u sklopu programa Erasmus i na Sveučilište u Campinasu (Brazil) kao gost istraživač, a 2016. godine upisao je doktorski studij na FSB-u. Od 2017. godine radi na Katedri za energetska postrojenja i energetiku FSB-a, pri čemu je najprije bio stručni suradnik na projektu, a od 2019. je asistent na projektu. Pri tome sudjeluje u pripremi i vođenju projekata u sklopu programa 'Obzor 2020', Interreg, EUKI i ostalih međunarodnih i domaćih programa, a bavi se optimiranjem i analizom energentskih sustava i integracije obnovljivih izvora, s naglaskom na centralizirane toplinske sustave. Autor je dva CC znanstvena rada i više od 10 konferencijskih radova.

fast_rewindPovratak

input