Usporedba centralnih toplinskih sustava u Aalborgu i Zagrebu

Iz usporedbe centralnih toplinskih sustava u Zagrebu i Aalborgu u Danskoj vide se njihove sličnosti i razlike, iz čega se mogu izvući zaključci o tome kako ih poboljšati. Odabrana metoda je komparativna analiza, a podaci su organizirani i strukturirani tako da omogućuju jasnu i konciznu usporedbu. Rezultati komparativne analize pokazuju da je sustav u Aalborgu napredniji od onoga u Zagrebu, a taj je prednost istaknuta u aspektima ponude, potražnje, distribucije i ekonomskih parametara.
No, neka od mogućih poboljšanja uključuju smanjenje specifičnih gubitaka topline i vode, za što su ključne sustavne zamjene i obnove starih toplovodnih cijevi. Snižavanje temperature polaznog i povratnog voda omogućilo bi bolju integraciju obnovljivih izvora energije, što je u sustavima daljinskog grijanja najvažniji cilj koji još treba postići.

Autor
  • Doracic_borna Borna DORAČIĆ, mag. ing. mech.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Diplomirao je na diplomskom studiju strojarstva 2016. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na Procesno-energetskom smjeru, na kojemu je danas student doktorskog studija. Radi na FSB-u kao asistent na projektu, pri čemu mu glavne aktivnosti uključuju rad na europskim i nacionalnim projektima, među kojima, se mogu izdvojiti projekti 'Obzor 2020', CoolHeating, UpgradeDH i PROSEU koji analiziraju razne aspekte centraliziranih toplinskih sustava. Područje istraživanja u sklopu doktorskog studija uključuje ekonomske aspekte integracije otpadne topline u centralizirane toplinske sustave i analizu 100% obnovljivih energetskih sustava. Aktivno sudjeluje na međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ostali autori

Dario ČULIG TOKIĆ, mag. ing. mech.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

doc. dr. sc. Goran KRAJAČIĆ, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindPovratak

input