Energetski atlas Hrvatske - mapiranje energetskih potreba i potencijalne dobave

Energetsko planiranje uvelike ovisi o kvaliteti potrebnih ulaznih podataka, tj. o tehnologiji, demografskim, makroekonomskim podacima itd. Također zahtijeva informacije o potencijalima različitih izvora energije u ciljanoj regiji. Uobičajeno su agregirani podaci na traženoj razini, tj. u gradu, regiji ili državi, dovoljni za tu vrstu analize. Međutim, prostorna korelacija ponude i potražnje ima sve veću važnost u tom području, a posebice u području grijanja. Distribucija topline uobičajeno je ograničena na određeno područje, grad ili općinu, a primjeri prijenosa topline na daljinu su rijetki. Stoga su se geografski informacijski sustavi (GIS) dokazali kao značajni alati prostorne analize energetskih potreba i potencijalne dobave.
U skladu s time, ideja je bila razviti GIS platformu za Hrvatsku, koristeći pristup 'odozgo prema dolje'. Da bi se to postiglo, trebalo je prikupiti značajan skup podataka iz različitih izvora, npr. baza CORINA i Joint Research Centre i popis stanovništva Hrvatske. Oni su korišteni za izradu vrlo detaljnog skupa karata koji prikazuju potražnju za toplinom, potrošnom toplom vodom u kućanstvima, hlađenjem i električnom energijom, ali potencijale biomase i potencijalne izvore otpadne topline za Hrvatsku u rezoluciji 250 x 250 m.

Autor
  • Doracic_borna Borna DORAČIĆ, mag. ing. mech.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Diplomirao je na diplomskom studiju strojarstva 2016. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na Procesno-energetskom smjeru, na kojemu je danas student doktorskog studija. Radi na FSB-u kao asistent na projektu, pri čemu mu glavne aktivnosti uključuju rad na europskim i nacionalnim projektima, među kojima, se mogu izdvojiti projekti 'Obzor 2020', CoolHeating, UpgradeDH i PROSEU koji analiziraju razne aspekte centraliziranih toplinskih sustava. Područje istraživanja u sklopu doktorskog studija uključuje ekonomske aspekte integracije otpadne topline u centralizirane toplinske sustave i analizu 100% obnovljivih energetskih sustava. Aktivno sudjeluje na međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ostali autori

Tomislav NOVOSEL, mag. ing. mech.
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb

doc. dr. sc. Tomislav PUKŠEC, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Neven DUIĆ, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindPovratak

input