Apsurdi u raspodjeli troškova grijanja i preporuke sukladne pravilima struke

Namjena sustava centralnog grijanja je ostvarivanje ugodnih uvjeta boravka. Pored ostvarivanja ugodnih uvjeta boravka, predana toplina se također troši na akumulaciju topline u zgradi i za njezino održavanje. Primjenom razdjelnika troškova grijanja korisnici grijanja imaju mogućnost odabira intenziteta grijanja, od potpunog isključenja iz grijanja, preko ispodprosječnog grijanja pa sve do natprosječnog grijanja. No, samo aktivno grijanje, tj. grijanje iznad tehnički određenog minimuma predstavlja onaj intenzitet grijanja u samostalnoj uporabnoj cjelini koji, pored ostvarivanja ugodnih uvjeta boravka, doprinosi akumulaciji topline u zgradi. Pasivno grijanje, tj. grijanje ispod tehnički određenog minimuma, s druge strane, ne doprinosi akumulaciji topline u zgradi, već naprotiv, omogućuje djelomično grijanje na račun akumulacije topline u zgradi. Ta činjenica predstavlja temeljnu razliku u pristupu određivanja troškova topline za grijanje pojedinih samostalnih uporabnih cjelina u odnosu na način utvrđivanja troška električne energije ili plina. Zato je za pravilno vrednovanje stvarno primljene topline za grijanje svake pojedine samostalne uporabne cjeline potrebno primijeniti poznati termodinamički postupak – bilancu topline. Jedino primjenom bilance topline je moguće izbjeći apsurde koji proizlaze iz pravnog okvira koji nije posve utemeljen na pravilima struke.
U skladu s time, valja predstaviti apsurde koji se susreću primjenom raspodjele troškova grijanja koja nije posve utemeljena na pravilima struke i načine kako ih izbjeći u zgradama s ugrađenim mjernim sustavom djeljitelja troškova grijanja.

Autor
  • Cavrak_marko dr. sc. Marko ČAVRAK, dipl. ing.
    Teh-Projekt Oprema d.o.o., Rijeka

    Rođen je 19. siječnja 1977. godine u Rijeci, gdje je završio osnovnu i srednju školu (Prirodoslovno-matematičku gimnaziju). Diplomirao je strojarstvo 2001. godine na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na smjeru Računarsko inženjerstvo. Magistrirao je 2006. i doktorirao 2011. godine na području prognoziranja i modeliranja onečišćenja zraka. Tijekom poslijediplomskog studija bio je znanstveni novak na Tehničkom fakultetu, pri čemu je sudjelovao u nizu stručnih i znanstvenih projekata iz područja mehanike fluida i računalnog inženjerstva. Od 2013. godine radi u tvrtki Teh-projekt Oprema iz Rijeke kao inženjer za raspodjelu troškova grijanja, pri čemu se bavi raspodjelama troškova grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode na višestambenim zgradama u Hrvatskoj i Sloveniji i usavršavanjem metodologija u raspodjeli troškova grijanja. Suautor je nekoliko stručnih publikacija i sudjeluje na stručnim skupovima iz područja grijanja i upravljanja zgradama, promičući pravila struke kao podloge za zakone i propise iz područja raspodjela troškova grijanja. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Ostali autori

Žarko ZOVKO, dipl. ing.
Teh-projekt Oprema d.o.o., Rijeka

fast_rewindPovratak

input