Polietilenski toplovodi u praksi

Prije godinu i pol je u vukovarskom toplinarskom sustavu provedena zamjena dotrajalog zapadnog kraka toplovoda u zatvorenom toplinskom sustavu kotlovnice D6. Prema podacima iz strojarskog projekta, ukupna duljina toplovoda od razdjelnika i sabirnika u kotlovnici do višestambenih zgrada u Županijskoj ulici iznosi oko 150 m. Zamjena dotrajalog kraka predviđena je predizoliranim cijevima.
Pri tome su ugrađene cijevi koje zadovoljavaju odredbe EN 15 632-2, a materijal cijevi je visokotlačni polietilen. Cijevi imaju difuzijsku barijeru, a izolacija je izvedena od poliuretanske pjene manje gustoće. Uz to, cijevi imaju certificirani koeficijent toplinske vodljivosti l = 0,022 W/(m K), dok apsolutna hrapavost iznosi k = 0,01 mm. Mogu izdržati temperature do 85 °C, a maksimalni dopušteni radni tlak je PN 10. Cijevi su samokompenzirajuće kada su ugrađene u zemlju jer je trenje cijevi u zemlji veće od sila rastezanja polimernog materijala, što znači da ne treba ugrađivati elemente za kompezaciju. S fitinzima od istog materijala spajaju se mehaničkim operacijama (nema zavarivanja ni lemljenja), dok se s čeličnim cijevima spajaju prijelaznim spojnim fitinzima. Cijevi su položene na pješčanu posteljicu jednolike visine, minimalno 10 cm, i također zatrpane pijeskom minimalne visine 10 cm iznad gornjeg ruba plašta, dok visina zemljanog sloja iznad pijeska treba iznositi minimalno 40 cm.

Autor
  • Santak_silvestar Silvestar ŠANTAK, dipl. ing.
    Deltaprojekt j.d.o.o., Zagreb

    Rođen je 31. prosinca 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je 2001. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na Procesno-energetskom smjeru. Uz to, ovlašteni je inženjer strojarstva, ovlašteni energetski certifikator i ovlašteni voditelj građenja strojarske struke. Ima višegodišnje iskustvo na području tehnike grijanja i hlađenja i do sada je radio kao prodajni inženjer, osoba za tehničku podršku prodaji i koordinator servisne mreže, pri čemu je bio zadužen za niz renomiranih brandova prisutnih na hrvatskom tržitu (Vaillant, Ariston, Weishaupt, Rotex itd.). Danas radi kao projektant i nadzorni inženjer, a provodi i energetske preglede zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom. Autor je brojnih članaka u stručnim časopisima s tematikom servisiranja uređaja za grijanje i klimatizaciju te organizacije servisa. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva i Inženjerske komore Slovenije (IZS).

fast_rewindPovratak

input