Razvoj mreže Centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba i priključenje novih potrošača

Centralni toplinski sustav Grada Zagreba opskrbljuje toplinskom energijom za grijanje i pripremu potrošne tople vode oko 2700 toplinskih podstanica kućanstva i poslovnih potrošača. Distribucija toplinske energije obavlja se preko više od 230 km vrelovodne i 45 km parovodne mreže.
U cilju provedbe Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske HEP Toplinarstvo planira razvoj i širenje mreže zagrebačkog CTS-a i revitalizaciju postojeće vrelovodne mreže s ciljem povećanja energetske učinkovitosti mreže te sigurnosti i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom.

Autor
  • Vusak_ana Ana VUŠAK, dipl. ing.
    HEP Toplinarstvo d.o.o., Pogon toplinske mreže, Zagreb

    Rođena je 27. siječnja 1979. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i X. gimnaziju (prirodoslovno-matematički smjer). Diplomirala je 2005. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na Procesno-energetskom smjeru i usmjerenju Energetska postrojenja. Uz to, 2005. godine je završila i Poslijediplomski znanstveni i stručni studij energetske učinkovitosti i zaštite okoliša Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. godine radi u HEP Toplinarstvu, u Pogonu toplinske mreže, u Službi za tehničke poslove i izgradnju.

fast_rewindPovratak

input