Prijava sudjelovanja

info_outline Predavači radova koji će biti izlagani na Konferenciji oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Ukoliko rad ima više predavača, plaćanja kotizacije je oslobođen samo onaj koji će izlagati na Konferenciji.

Kotizacija: 1.000,00 kn
(800,00 kn + PDV)

U cijenu kotizacije uključen je pristup predavanjima, pisani materijali, kava/sok u pauzama predavanja, zakuska i stručni izlet u Koprivnicu.

Napomena:
  • Nakon primitka Vaše prijave ispostavit ćemo Vam ponudu.
  • Slobodna mjesta popunjavat će se isključivo prema redoslijedu uplate.
  • Autori radova koji će biti izlagani na Konferenciji oslobođeni su plaćanja kotizacije.
  • Ako rad ima više autora, plaćanja kotizacije je oslobođen onaj koji će izlagati na Konferenciji.
  • Molimo sve sudionike, bez obzira na to hoće li biti oslobođeni plaćanja kotizacije, da ispune prijavni kupon kao da plaćaju kotizaciju. Onima koji su oslobođeni plaćanja kotizacije neće biti poslan predračun.
Napomena:
Molimo popuniti sva polja prijave jer se nepotpune prijave neće uzimati u obzir.

Osobni podaci:

Način plaćanja:

Uvjeti plaćanja (otvara se u novom prozoru)