Bg

e-Zbornik

Za pristup e-Zborniku potrebno je koristiti lozinku koja je dostavljena svim prijavljenim sudionicima Konferencije na e-mail u petak, 21. veljače 2020.

Ako niste zaprimili e-mail obavijest sa lozinkom, obratite se Organizatoru Konferencije - Kontakt.

Prijava