Bg

Kako je osječka Šećerana riješila pročišćavanje tehnološke otpadne vode?

Tijekom procesa prilagodbe zahtjevima europskih propisa, Hrvatska je u okviru poglavlja 27. 'Okoliš' zatražila prijelazna razdoblja i specifična izuzeća od pune primjene Direktive 2008/1/EZ o integriranom sprječavanju i kontroli onečišćenja. Time je Tvornici šećera Osijek u procesu pregovaranja s nadležnim institucijama bilo određeno prijelazno razdoblje za potpuno usklađenje proizvodnog postrojenja šećerane s tim propisima.
Tvornica šećera Osijek je tvornica za preradu šećerne repe s nazivnim kapacitetom prerade 7200 t/d i maksimalnim kapacitetom prerade repe 8000 t/d. Taj kapacitet, pored biološko-kemijskog opterećenja otpadnih voda, uzima se kao parametar za definiranje kapaciteta uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda. Definirani sustav pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda je biološki anaerobno-aerobni proces pročišćavanja.
Stoga se valja osvrnuti na projektiranje i izgradnju Uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda (UPTOV) sa SBR tehnologijom i bioplinskim postrojenjem, kapacitiranog na 95 000 ekvivaletnih stanovnika (ES). Maksimalni kapacitet primarnog kruga pročišćavanja je 750 l/s, a sekundarnog kruga pročišćavanja 80 l/s.
Uređaj je izgrađen i pušten u probni pogon u listopadu 2016., a od rujna 2017. godine je u punom funkcionalnom pogonu.

Predavač
  • Pecar_kresimir Krešimir PEĆAR, dipl. ing.
    Hidroenerga d.o.o., Osijek

    Rođen je 1972. godine. Strojarsku tehničku školu završio u Osijeku. Diplomirao je 1998. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ovlašteni je inženjer strojarstva – projektant, nadzorni inženjer i EU FIDIC konzultant s više od 20 godina iskustva na području hidrotehnike, termotehnike, energetike te analize hidrauličkih udara i kavitacije tlačnih cjevovoda, a ovlašten je za projektiranje, stručni nadzor, obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje, kao i za poslove projektiranja i nadzora izgradnje strojarskih projekata pri zaštiti i očuvanju nepokretnog kulturnog dobra. Od 2009. godine vlasnik je i direktor tvrtke Hidroenerga iz Osijeka. Isto tako, stručni je predavač za osposobljavanje osoba koje se bave energetskim certificiranjem pri Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Autor je brojnih stručnih članaka i stručnih predavanja.

fast_rewindPovratak