Bg

Projektiranje i izgradnja ultrafiltracijskog Uređaja za pročišćavanje pitke vode Ombla – Komolac u Dubrovniku, kapaciteta 80 000 ES (500 l/s)

Javna vodoopskrba u Dubrovniku, dragocjenom povijesnom biseru Mediterana, ima dugu, višestoljetnu tradiciju. Arheološko-povijesni nalazi pokazuju planirani intenzivan razvoj vodoospkrbe i odvodnje još u 14. i 15. stoljeću s transportom pitke vode iz okolnih izvora dostupnih tadašnjim tehnologijama. Godine 1438. završen je glavni dovodni kanal pitke vode za grad, čija je duljina iznosila respektabilnih 11 700 m s procijenjenim kapacitetom dobave na razini 70 l/s.
Danas osnovu vodoopskrbnog sustava Dubrovnika čini vodozahvat na izvorištu rijeke Omble s crpnom stanicom Ombla kapaciteta 520 l/s. U sušnom razdoblju kakvoća je vode odlična i zadovoljava sve zahtjeve sukladno hrvatskoj i europskoj regulativi. Međutim, za jačih se oborina destabilizira vodoopskrba grada, što se zadnjih godina očituje značajnim povećanjem i ukupnim trajanjem razdoblja mutnoće. U rujnu 2014. godine zabilježeno je zamućenje od 350 NTU (eng. nephelo-metric turbidity units – nepelometrijska jedinica zamućenosti), što je maksimalna interna izmjerena vrijednost. Uz mutnoću koju čini povišen sadržaj suspendiranih tvari, dolazi i do pogoršavanja drugih parametara kvalitete vode, a osobito njezine mikrobiološke kvalitete.
Zato vrijedi prikazati projektiranje i izgradnju Uređaja za preradu pitke vode (UPPV) Ombla - Komolac prema Natječajnoj dokumentaciji i Zahtjevima Naručitelja, a što uključuje tehnologiju ultrafiltracije kako bi se pročistila dolazna sirova voda rijeke Omble do tražene kvalitete pitke vode u skladu s važećim propisima. Uređaj kapaciteta 80 000 ekvivaletnih stanovnika (ES) ili 500 l/s izgrađen je i pušten probni pogon u srpnju 2019. godine.

Predavač
  • Pecar_kresimir Krešimir PEĆAR, dipl. ing.
    Hidroenerga d.o.o., Osijek

    Rođen je 1972. godine. Strojarsku tehničku školu završio u Osijeku. Diplomirao je 1998. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ovlašteni je inženjer strojarstva – projektant, nadzorni inženjer i EU FIDIC konzultant s više od 20 godina iskustva na području hidrotehnike, termotehnike, energetike te analize hidrauličkih udara i kavitacije tlačnih cjevovoda, a ovlašten je za projektiranje, stručni nadzor, obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje, kao i za poslove projektiranja i nadzora izgradnje strojarskih projekata pri zaštiti i očuvanju nepokretnog kulturnog dobra. Od 2009. godine vlasnik je i direktor tvrtke Hidroenerga iz Osijeka. Isto tako, stručni je predavač za osposobljavanje osoba koje se bave energetskim certificiranjem pri Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Autor je brojnih stručnih članaka i stručnih predavanja.

fast_rewindPovratak