Bg

Membranske tehnologije obrade voda - trendovi u istraživanju i praksi

Nekonvencionalna napredna rješenja pročišćavanja voda smatraju se ključnim za suočavanje s povećanom nestašicom vode, odnosno povećanom potražnjom za pitkom vodom. Uzroci stresa jasno su definirani intenzivnim klimatskim promjenama, industrijalizacijom, rastom stanovništva, urbanizacijom.
Desalinacijske tehnologije u kojima dominantnu ulogu preuzimaju membranske tehnologije (MT) postale su opće prihvatljiva rješenja za vodoopskrbu, u skladu su s kružnim vodnim gospodarstvom i nude nezamjenjiva rješenja za nedostatak vode. Temelje se na primjeni sintetskih organskih ili anorganskih membrana kao ključnih separacijskih jedinica u membranskim modulima. Zahvaljujući najnovijim postignućima u polimernoj kemiji, znanosti o materijalima, nanotehnologiji i procesnom inženjerstvu ove tehnologije po svojim karakteristikama spadaju u separacijski i energijski visokoučinkovite, čiste, održive i okolišu naklonjene tehnologije.
Trendovi koji vladaju u obradi voda jasno upućuju na činjenicu i priznanje da su membranske tehnologije najnaprednija rješenja za pročišćavanje vode, da su ključne za zdravlje i dobrobit ljudi i gospodarstava širom svijeta, kako sada, tako i u budućnosti.

Predavač
  • Kosutic_kresimir prof. dr. sc. Krešimir KOŠUTIĆ, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

    Rođen je 6. veljače 1965. u Krapini, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1991. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i magistrirao 1995. i doktorirao 1999. godine. Od 1990. radi na Zavodu za fizikalnu kemiju FKIT-a, gdje je 2002. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2007. u zvanje izvanrednog profesora i 2011. u zvanje redovitog profesora, a od 2016. redoviti je profesor u trajnom zvanju. Nositelj je brojnih kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju FKIT-a, a temeljno područje njegovog znanstvenog rada je studij membranskih procesa reverzne osmoze i nanofiltracije s gledišta analize i sinteze procesa te primjene u obradi pitkih i otpadnih voda u funkciji zaštite okoliša. Istodobno se bavi fizikalnom kemijom polimernih membrana te postiže značajne i međunarodno priznate rezultate u pripravi i karakterizaciji RO i NF membrana. Uz to, dugogodišnji je član Povjerenstva FKIT-a za znanstveni i umjetnički rad studenata, a u dva navrata (2005. - 2007. i 2013. – 2015.) bio je predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju, a od 2013. godine član je i Etičkog povjerenstva FKIT-a. Objavio je više od 60 cjelovitih znanstvenih radova, šest stručnih radova i brojne radove u obliku poster-priopćenja na znanstvenim skupovima održanim u zemlji i inozemstvu i najcitiraniji je hrvatski znanstvenik iz područja istraživanja i primjene sintetskih membrana. Uz to, vodio je jedan domaći znanstveni projekt, četiri slijedna potprojekta sa sufinanciranjem od Hrvatskih voda i sedam sveučilišnih potpora i aktivno je surađivao na tri međunarodna (EMCO, REPHAD, CEPUS) i četiri domaća znanstvena projekta te je s brojnim priopćenjima sudjelovao na međunarodnim i domaćim skupovima i radionicama te održao nekoliko javnih predavanja, od čega tri pozvana. Sudjelovao je i na izradi prvih idejnih studija o reverznoosmotskom dobivanju pitke vode za vodoopskrbu Lastova i Mljeta i suautor je više elaborata za potrebe vodoopskrbe i Plive. Član je Europskog društva za desalinizaciju (EDS), Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Društva diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko tehnološkog studija Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je Nagrade ''Fran Bošnjaković'' Sveučilišta u Zagrebu za 2016. za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti, za promicanje znanstvene discipline i struke te za osobit doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti.

fast_rewindPovratak