Bg

Nastajanja bromata pri ozoniranju vode

Proces ozoniranja koristi se u obradi vode za piće za dezinfekciju i oksidaciju nepoželjnih elemenata u vodi. Na žalost, ta metoda ima i svoje nedostatke, a jedan od njih je i nastajanje nepoželjnih nusprodukata koji nastaju oksidacijom bromida koji mogu biti prirodno prisutni u vodi. Nastali nusprodukti su bromati koji su klasificirani kao potencijalni kancerogeni. Na nastanak nusprodukata tijekom ozoniranja utječe više čimbenika pa tijekom ozoniranja vode treba pratiti njihove vrijednosti kako bi se moglo minimirati njihovo nastajanje. Minimiranje nastanka bromata smanjenjem doze ozona i pH vrijednosti i snižavanjem temperature te dodatkom amonija trenutačno su jedine prepoznate opcije jer je uklanjanje već stvorenih bromata neisplativo.
Tako vrijedi prikazati rezultate nastajanja bromata tijekom procesa oksidacije vode na postrojenju Butoniga ozonom. Laboratorijski pokusi ozoniranja provedeni su pri različitim koncentracijama rezidualnog ozona, temperature i pH-vrijednosti vode te uz dodatak amonijevog klorida (NH4Cl) pri najpovoljnijoj pH-vrijednosti i temperaturi vode za nastajanje bromata. Visoka temperatura i velika pH vrijednost imali su najizraženiji utjecaj na nastajanje bromata. Dodatak amonijevog klorida u vodu smanjio je brzinu nastajanja bromata.

Predavač
  • Matosic_marin prof. dr. sc. Marin MATOŠIĆ, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet , Zagreb

    Rođen je 22. veljače 1970. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1995. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je magistrirao 1999. i doktorirao 2003. godine. Od 1996. godine radi na PBF-u, pri čemu je najprije, do 2005. bio asistent, a zatim i docent (2005. - 2009.) i izvanredni profesor (2009. - 2015.), dok je od 2015. redoviti profesor. Uz to, pročelnik je Laboratorija za tehnologiju vode Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo PBF-a. Autor je ili suautor više od 70 znanstvenih radova.

fast_rewindPovratak