Bg

Izazov pročišćavanja vode

Cilj pročišćavanja vode je proizvodnja pitke vode i čiste servisne vode te procesne vode za industriju i poslovanje. Nepročišćena voda uzima se iz mora ili bunara podzemnih voda, ali može dolaziti i iz površinskih voda kao što su jezera i rijeka. U doba sve manjih vodnih resursa, recikliranje industrijske i kanalizacijske vode postaje još značajnije.
Industrijska obrada vode je višestupanjski postupak koji se sastoji od predobrade, glavnog i naknadnog tretmana. Kao i kod ostalih procesnih inženjerskih sustava, ekonomska učinkovitost cjelokupnog procesa također je ključna. Snižavanje troškova pročišćavanja vode postiže se prvenstveno primjenom dobro projektiranih metoda predčišćenja jer one imaju snažan utjecaj na općenito skuplje postupke u kasnijim fazama. Stoga je predobrada neobrađene vode uobičajeno najvažniji korak u višestupanjskom procesu obrade vode jer presudno utječe na operativnu učinkovitost glavnog postupka pročišćavanja i naknadne obrade.
U tom procesu rješenja tvrtke HYDAC za filtriranje nisu samo tehnička potreba, nego izravno pomažu u povećanju ekonomske učinkovitosti cjelokupnog postupka pročišćavanja vode.

Predavač
  • Trkmic_robert Robert TRKMIĆ, dipl. ing.
    HYDAC d.o.o., Zagreb

    Rođen je 12. svibnja 1971. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1999. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, završio je brojne stručne seminare i ima cetifikat za internog auditora kvalitete. U razdoblju 1999. - 2004. godine radio je u Hrvatskoj pošti, gdje je radio na planiranju, uvođenju i razvoju Sustava za automatsku razradu pismovnih pošiljaka (SARPP), a 2004. - 2007. u tvrtki Tehnokom, gdje je radio na poslovima ušteda na vodi, projektima sanacije kanalizacijskih sustava, osiguranju kvalitete proizvoda i usluga te prezentacijama tvrtke poslovnim partnerima i poslovima obrade tržišta. Od 2007. godine radi kao menadžer prodaje u tvrtki Hydac koja se bavi primjenom hidrauličkih te filtarskih komponenti i sustava u industriji. Govori engleski i njemački jezik.

fast_rewindPovratak