Bg

Karlovac - grad čistih rijeka

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese u osam godina rada pročistio je 50 milijuna m3 otpadnih voda. Izgrađen je u sklopu Programa za vode i otpadne vode Grada Karlovca - ISPA mjera. Radi se o prvom komunalnom projektu u Hrvatskoj koji je sufinanciran sredstvima pretpristupnog fonda ISPA.
Uređaj ima treći stupanj pročišćavanja i počeo je s radom 30. svibnja 2011. godine. Projektiran je za biološko opterećenje 98 500 ekvivalentnih stanovnika (ES). Prije njegove izgradnje se kanalizacija i sav otpad koji je u njoj završavao ispušta bez ikakvog tretmana u rijeke. Danas je Karlovac u državnom vrhu po obuhvatu, stupnju i uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda.
U spomenutih osam godina rada ostvareno je sljedeće:
• pročišćeno je 50 mil. m3 otpadne vode (ta količina voda stane u bazen veličine nogometnog igrališta dubok 10 km!)
• izdvojeno je 15 000 t mulja nastalog u procesu pročišćavanja
• proizvedeno je 1 600 000 m3 bioplina koji se koristi za zagrijavanje mulja (anaerobnu stabilizaciju) i grijanje prostorija na UPOV-u tijekom zime.
U sklopu projekta Aglomeracija Karlovac - Duga Resa planira se izgradnja postrojenja za sušenje mulja koje bi koristilo Sunčevu energiju i dopunsku toplinsku energiju iz bioplinskog postrojenja. Time bi se realizirao stupanj obrade mulja s 90% suhe tvari. U sklopu tog projekta dobit će se suvremenija mjerna oprema i vođenje bioloških procesa u stvarnom vremenu. Sve to utjecat će na povećanje učinkovitosti pročišćavanja i postizanje dodatnih ušteda.
U sklopu projekta EduKaVika, pokrenutog 2015. godine, učenici karlovačkih osnovnih škola posjećuju UPOV te uče o važnosti pročišćavanja otpadnih voda za očuvanje okoliša. U projekt je do danas uključeno više od 2500 djece.

Predavač
  • Stefanac_dario Dario ŠTEFANAC, ing.
    Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

    Rođen je 1972. godine. Po struci je inženjer strojarstva. U Vodovodu i kanalizaciji iz Karlovca radi od 1997. godine, pri čemu je od 2010. glavni inženjer Uređaja za za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese, a od 2015. voditelj Radne jedinice Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i precrpne stanice.

fast_rewindPovratak