Bg

Higijensko projektiranje pitke vode

Kontinuirano održavanje kvalitete tople i hladne pitke vode u stambenim zgradama, posebice naglašavajući mikrobiološke zahtjeve za kvalitetom vode, predstavlja velik izazov za stručnjake iz raznih područja djelovanja. Istovremeno, svi oni dijele i odgovornost za zdravlje ljudi koji tu vodu koriste.
Kao uzročnici teškog oboljenja - legionarske bolesti – bakterije iz roda Legionella predstavljaju za ljude značajnu zdravstvenu opasnost. Jedan od čestih putova širenja legionela je sustav razvoda pitke vode u objektima koje koriste ljudi.
Stoga se treba osvrnuti na zakone, norme, propise i pravilnike koji se odnose na rješavanje problema zdrastveno ispravne pitke vode s prikazom tehničkih rješenja na stvarnim građevinama, gdje se već u projektnoj fazi odgovarajućim tehničkim rješenjima može osigurati tražena kvaliteta pitke vode.

Predavač
  • Ljoljo_dinko Dinko LJOLJO, mag. ing. mech.
    Opus Optimus d.o.o., Zagreb

    Diplomirao je 2013. na dodiplomskom i 2015. godine na diplomskom studiju strojarstva na Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Energetika. Od 2014. godine radi u tvrtki Opus Optimus iz Zagreba, gdje je projektant termotehničkih instalacija. Autor je, odnosno suautor nekoliko radova i izlaganja na skupovima i projekata iz područja higijenskog projektiranja instalacija vode za piće. Govori engleski i njemački jezik.

fast_rewindPovratak