Bg

Kako osigurati kvalitetu vode na lokalnim vodovodima?

Rotary klub Zagreb - Medvedgrad uspješno je ostvario i dalje ostvaruje više humanitarnih projekata kojima se osigurava kvaliteta pitke vode na lokalnim vodovodima. Na do sada završenim projektima korišten je uređaj za automatsku dezinfekciju vode natrijevim hipokloritom uz napajanje uređaja Sunčevom energijom, dok je doziranje izvedeno u spremnik ili uz izravno spajanje na cijev. U skladu s time, valja prikazati iskustva, ali i tehničke, organizacijske i financijske aspekte projekata.

Predavač
  • Bekic_damir doc. dr. sc. Damir BEKIĆ, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb

    Rođen je 1975. godine u Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je docent na Građevinskom fakultetu, pri čemu znanstveni i stručni rad ostvaruje u području riječne hidraulike i morfologije, hidrologije i pomorske hidrotehnike. Uz to, ključni je ekspert na nizu međunarodnih studija i europskih infrastrukturnih projekata te studija izvedivosti iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, a kao zamjenik voditelja i suradnik sudjelovao je na nekoliko znanstvenih projekata i na organizaciji međunarodnih skupova. Član je Rotary kluba Zagreb - Medvedgrad i njegovog Povjerenstva za projekte.

fast_rewindPovratak