Bg

Napredni vodni sustavi - integralni dio koncepta pametnih gradova i industrije 4.0

Glavni razlozi nastanka koncepta pametnih gradova su stvaranje održivog modela unaprjeđivanja kvalitete života građana. Industrija 4.0 može se smatrati integralnim dio pametnih gradova i to promatrajući sustave interneta stvari, interneta usluga i interneta energije, odnosno obrade velikog broja podataka i umjetne inteligencije.
Stoga treba predstaviti mogućnosti primjene koncepata pametnih gradova i industrije 4.0 u rješavanju pitanja urbanih vodnih sustava, prvenstveno s tehnološko inovacijskog, ekonomsko-energetskog i ekološkog gledišta. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u tom području ima dugogodišnje praktično iskustvo uspješne realizacije razvojnih inovativnih projekata te se pozicionirao kao prirodni partner gradskim sredinama koje žele ostvariv i brz napredak.

Predavač
 • Bolanca_tomislav prof. dr. sc. Tomislav BOLANČA, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

  Diplomirao je 1998., magistrirao 2000. i doktorirao 2003. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, ovlašteni je stručni i vodeći ocjenitelj za sustave upravljanja okolišem prema ISO 14 001. Danas je dekan i redoviti profesor na FKIT-u i predsjednik uprave 'spin off' tvrtke Comprehensive Water Technology. Isto tako, kao istraživač ili voditelj sudjeluje u radu mnogobrojnih znanstvenih i stručnih projekata. Objavio je više od 80 znanstvenih radova, pretežno u časopisima s visokim faktorom odjeka. Dopredsjednik je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. Dobitnik je međunarodne nagrade i medalje koju dodjeluje Central European Group for Separation Sciences.

Ostali predavači
 • prof. dr. sc. Ante JUKIĆ, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

  mr. sc. Marinko MARKIĆ
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

fast_rewindPovratak